logo recbt


   Θυγατρικό εκπαιδευτικό κέντρο του Ινστιτούτου Albert Ellis   

Μονάδα Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας

 

Σκεφτόμαστε με ορθολογικό τρόπο για να αισθανόμαστε και να συμπεριφερόμαστε καλύτερα!


Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για Ενήλικες

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας καλέστε στο 210 6142110 / 210 6128950 ή στείλτε e-mail στο info@recbt.gr

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Υπηρεσίες για Ενήλικες

 

1. Αξιολόγηση και διάγνωση δυσκολιών ενηλίκων μέσω πολλαπλών μεθόδων (συνέντευξη, παρατήρηση, ερωτηματολόγια, ψυχομετρικά εργαλεία).

2. Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε ενήλικες.

3. Ομαδική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε ενήλικες.

4. Οικογενειακή συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία σε ενήλικες.

5. Συμβουλευτική και Ψυχοθεραπεία Ζεύγους σε ενήλικες.

6. Επαγγελματική Αξιολόγηση, Καθοδήγηση και Ανάπτυξη Σταδιοδρομίας σε εφήβους, φοιτητές και ενήλικες.

______________________________________________________________________________________________________________________________________


1. Ατομική RECBT Ψυχοθεραπεία

Η ατομική RECBT ψυχοθεραπεία είναι η συνεργατική θεραπευτική σχέση που συνάπτεται μεταξύ ενός εκπαιδευμένου επαγγελματία ψυχικής υγείας στην RECBT και ενός ατόμου με γενικό σκοπό την προαγωγή της ευημερίας και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχολογικών δυσκολιών και προβλημάτων του ατόμου. Για να το πετύχει αυτό, η ατομική RECBT θεραπεία βοηθά το άτομο να υιοθετήσει μια υγιή φιλοσοφία ζωής, υγιέστερα συναισθήματα και πιο λειτουργικές συμπεριφορές οι οποίες θα το βοηθήσουν να επιτύχει προσωπικούς και διαπροσωπικούς στόχους του.

Σύνθημα της RECBT είναι η ιδέα «Σκεφτόμαστε λογικά για να νιώθουμε και να συμπεριφερόμαστε καλύτερα» παραφράζοντας τη φράση του Επίκτητου ότι «δεν μας αναστατώνουν οι καταστάσεις αλλά οι απόψεις μας γι’αυτές».

Η ατομική RECBT θεραπεία απευθύνεται σε άτομα που υπολειτουργούν σημαντικά ως προς την ψυχική τους υγεία στην καθημερινή τους ζωή και προς τους άλλους, σε άτομα με διεγνωσμένες ψυχολογικές διαταραχές, σε άτομα με διαταραχές προσωπικότητας, σε άτομα που χρειάζονται παράλληλα και φαρμακευτική αντιμετώπιση, εκτός από ψυχοθεραπεία, και σε άτομα που χρειάζονται πιο χρόνια θεραπεία (πάνω από έξι μήνες).

Πριν τη διαδικασία της ατομικής RECBT προηγείται αξιολόγηση για τη διατύπωση αρχικής διάγνωσης. Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει πολλές μεθόδους όπως δοκιμασίες, ερωτηματολόγια, κλίμακες, παρατήρηση, συνέντευξη, ιστορικό και άλλες πληροφορίες που αφορούν τη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου.

Στη συνέχεια ο RECBT θεραπευτής βοηθά το άτομο να θέτει συγκεκριμένους στόχους με βάση τους οποίους διεξάγεται η διαδικασία της ατομικής ψυχοθεραπείας. Ο θεραπευτής μέσα στη θεραπεία καθοδηγεί με ενεργητικό τρόπο το άτομο προς την επίτευξη των στόχων του.

Συνήθως, η ατομική RECBT θεραπεία διεξάγεται με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα και με διάρκεια 50 λεπτά για κάθε συνάντηση αλλά αυτό εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. Ο συνολικός αριθμός των συναντήσεων ατομικής θεραπείας εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας που παρέχεται, τη συνεργασία μεταξύ θεραπευτή και του ατόμου και την εξάσκηση του ατόμου στην καθημερινή ζωή. Όσο υψηλότερη είναι η δέσμευση και η αφοσίωση του ατόμου στους στόχους της θεραπείας, τόσο πιο σύντομη θα είναι και η διάρκεια θεραπείας. Η πορεία της θεραπείας εξαρτάται και από την αξιολόγηση της προόδου της η οποία διεξάγεται από το θεραπευτή σε συνεργασία με το άτομο τόσο στην αρχή όσο και καθόλη τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας.

Η ατομική RECBT θεραπεία περιλαμβάνει συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων μέσω παραδειγμάτων καθημερινής ζωής ενώ ο θεραπευτής αναφέρει ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης σύμφωνα με την εμπειρικά τεκμηριωμένη κλινική έρευνα και εμπειρία.

Η ατομική RECBT θεραπεία περιλαμβάνει εκπαίδευση σε ατομικές γνωσιακές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές τεχνικές με σκοπό την υιοθέτηση ορθολογικής-ρεαλιστικής σκέψης, πιο λειτουργικών και αποτελεσματικών συμπεριφορών και υγιών συναισθημάτων.

Βασικός στόχος του RECBT θεραπευτή είναι να μάθει στο άτομο το πως να αλλάζει τις μη ορθολογικές και ρεαλιστικές σκέψεις που διαθέτει σε ορθολογικές σκέψεις. Για να το κάνει αυτό, διδάσκει στο άτομο την τεχνική της αμφισβήτησης, της βασικότερης τεχνικής της RECBT. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, το άτομο αρχικά μαθαίνει να εντοπίζει τις σκέψεις που το μπλοκάρουν στη ζωή του (από εδώ και στο εξής θα καλούνται πεποιθήσεις)˙ στη συνέχεια μαθαίνει να τις εξετάζει αναλυτικά ελέγχοντας αν αυτές οι πεποιθήσεις είναι ρεαλιστικές, λογικές και λειτουργικές. Μετά από τη διαδικασία αυτή, μαθαίνει να υιοθετεί πιο λογικές, ρεαλιστικές και λειτουργικές πεποιθήσεις και να τις εφαρμόζει σε συγκεκριμένες στιγμές στην καθημερινή του ζωή. Όσο πιο πολύ τις εφαρμόζει, τόσο περισσότερο θα αισθάνεται και θα συμπεριφέρεται καλύτερα.

Εκτός από την αμφισβήτηση, η ατομική RECBT θεραπεία χρησιμοποιεί μια σειρά από ψυχοθεραπευτικές τεχνικές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας όπως το παίξιμο ρόλων σε πραγματικά ζητήματα, η εξάσκηση στη φαντασία, η θεραπευτικά κατάλληλη έκθεση σε καθημερινές καταστάσεις, οι ασκήσεις κατά της ντροπής και άλλες.

Η ατομική RECBT θεραπεία είναι αποτελεσματική στο μεγαλύτερο φάσμα δυσκολιών και διαταραχών (David, Lynn, & Ellis, 2010). Η ατομική RECBT θεραπεία είναι αποτελεσματική σε δυσκολίες που σχετίζονται με τα συναισθήματα όπως το άγχος, η κατάθλιψη, ο θυμός, η ντροπή, η ενοχή, η ζήλεια, ο φθόνος και ο ψυχολογικός πόνος. Επιπλέον, η ατομική RECBT θεραπεία είναι αποτελεσματική σε μεγάλο φάσμα διαταραχών όπως οι διαταραχές διάθεσης, οι αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές προσωπικότητας, οι διαταραχές προσαρμογής, οι ψυχωτικές διαταραχές, οι διαταραχές πρόσληψης τροφής και άλλες διαταραχές που χρήζουν κλινικής προσοχής. Ιδιαίτερη είναι η συμβολή της RECBT στην ψυχολογική υποστήριξη και ψυχοεκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από ιατρικές ασθένειες, αναπηρίες, νευρολογικές διαταραχές, σε χρήστες ουσιών, σε μη προνομιούχους πληθυσμούς (ανθρώπους στο φάσμα της φτώχειας, ανέργους, άτομα από άλλους πολιτισμούς, πρόσφυγες, μετανάστες κ.λπ.), σε άτομα που αντιμετωπίζουν συνθήκες κακοποίησης και σε άτομα στο φάσμα της διαφορετικότητας.

Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αναφέρονται κατά τη διάρκεια της ατομικής RECBT θεραπείας παραμένουν προστατευμένα και εμπιστευτικά σύμφωνα με σχετικές διαδικασίες τις οποίες θα εξηγεί ο RECBT θεραπευτής από την πρώτη συνάντηση του ατόμου μαζί του.

Διαφορά ατομικής RECBT ψυχοθεραπείας με ατομική RECBT συμβουλευτική: Η ατομική RECBT συμβουλευτική απευθύνεται σε άτομα που λειτουργούν σχετικά ομαλά στην καθημερινή τους ζωή αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικά προσωπικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά-επαγγελματικά προβλήματα ενώ συνήθως διακρίνονται από αναποφασιστικότητα και δυσκολία στη διαχείριση καθημερινών προβλημάτων. Οι μέθοδοι που υιοθετούνται είναι πιο προληπτικές και αναπτυξιακές σε σχέση με την ατομική RECBT θεραπεία ενώ η ατομική RECBT συμβουλευτική είναι κατάλληλη για εφαρμογές σε ποικίλα πλαίσια όπως η εκπαίδευση, οι επιχειρήσεις και το σύνολο των εργασιακών και εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.

Επιπλέον, μια από τις πιο δημοφιλείς μορφές RECBT, με πολλές εφαρμογές, είναι το ατομικό RECBT coaching.

Ατομικό RECBT Coaching
Η ψυχολογία του coaching (δεν υπάρχει αποδεκτός όρος μετάφρασης στην Ελλάδα ο οποίος να αποδίδει με ακρίβεια το νόημα του όρου coaching)* μπορεί να περιγραφεί ως η διαδικασία, ή η τεχνική, που στοχεύει στη βελτίωση της επίδοσης και της ευημερίας του ατόμου στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του μέσω της θέσπισης ενός πλάνου με τη μορφή προγραμματισμού ζωής. Η ψυχολογία του coaching έχει συνδεθεί ισχυρά με το κίνημα της Θετικής Ψυχολογίας, έναν κλάδο της ψυχολογίας που εστιάζει στην βελτίωση της ψυχικής λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των ανθρώπων και την επίτευξη ενός επιπέδου ψυχικής υγείας άνω του μέσου όρου. Επίσης, έχει συνδεθεί με τα μοντέλα επίλυσης προβλημάτων (βλ. Coaching Εστιασμένο στη Λύση. Solution-Focused Coaching), τα οποία παραδοσιακά συνδέονται με τις γνωσιακές συμπεριφορικές προσεγγίσεις. Κατ’ επέκταση το ατομικό RECBT coaching ενδιαφέρεται τόσο για τις αναπτυγμένες και θετικές ιδιότητες του ατόμου όσο και για τις αδυναμίες του, δίνοντας έμφαση τόσο στη δημιουργία και ενίσχυση θετικών θεμάτων όσο και στη διόρθωση των δυσάρεστων θεμάτων στη ζωή των ατόμων. Ο βασικός στόχος του ατομικού RECBT coaching είναι η προαγωγή της βέλτιστης λειτουργικότητας του ατόμου σε όλα τα πλαίσια της ζωής του (ατομικό, κοινωνικό, συναισθηματικό, επαγγελματικό), η αντιμετώπιση των εμποδίων που συναντά κατά τη διάρκεια της πορείας του και η κινητοποίησή του να θέσει ένα πλάνο ζωής σε ενδοπροσωπικό και διαπροσωπικό επίπεδο.

Ένα σημείο διαφοροποίησης του ατομικού RECBT coaching από την ατομική συμβουλευτική και θεραπεία είναι ότι το πρώτο εστιάζει στην κινητοποίηση ατόμων που βρίσκονται στο φυσιολογικό φάσμα λειτουργικότητας (ομοιότητα με την ατομική συμβουλευτική) αλλά δε διαθέτουν σημαντικά προσωπικά ή διαπροσωπικά προβλήματα (διαφοροποίηση από την ατομική συμβουλευτική) και δε διαθέτουν, κατ’επέκταση, ψυχοπαθολογία (διαφοροποίηση από την ατομική θεραπεία).

Η μεθοδολογία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων στο πλαίσιο της RECBT είναι ο εντοπισμός και η αμφισβήτηση των μη ορθολογικών πεποιθήσεων, η έκφραση και αντικατάσταση των προηγούμενων μη ορθολογικών πεποιθήσεων με νέες ορθολογικές πεποιθήσεις και ο σχεδιασμός ενός πλάνου δράσης για την επίτευξη των προσωπικών και διαπροσωπικών στόχων. Επιπρόσθετα, στο ατομικό RECBT coaching ο ειδικός βοηθά το άτομο να αναγνωρίσει τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία του ως προς τις δεξιότητες του και το προσωπικό του δυναμικό με στόχο την βελτίωση και αξιοποίηση του στο μέγιστο βαθμό. Τέλος, μέσα από το ατομικό RECBT coaching το άτομο μαθαίνει να εντοπίζει τις προσωπικές του γνωστικές παγίδες, τις συνθήκες δηλαδή κατά τις οποίες ενεργοποιούνται οι μη ορθολογικές του πεποιθήσεις και μαθαίνει να αντιστέκεται δυναμικά υιοθετώντας εναλλακτικές λειτουργικές και πιο αποτελεσματικές στάσεις.

*Ένας από τους πιο ουδέτερους όρους είναι ο όρος «Προσωπική Υποστήριξη ή Ανάπτυξη» ενώ ο όρος «Προσωπική Συμβουλευτική» που προτείνεται μερικές φορές είναι διαφορετικός και δεν ταυτίζεται με τη διαδικασία του coaching. Εμείς προτείνουμε τον όρο «RECBT Coaching» που είναι πιο κοντά στη γνωσιακή-συμπεριφορική ορολογία και αποδίδει περισσότερο νόημα ως προς την ψυχολογική διάσταση του όρου.

 

Το κόστος της συνεδρίας ατομικής ψυχοθεραπείας ξεκινά από 30 € ανάλογα με τον θεραπευτή (ειδικευόμενος ή πιστοποιημένος θεραπευτής). Επιπλέον, κατά την πρώτη συνάντηση, χορηγείται σειρά εργαλείων αξιολόγησης με επιπρόσθετο κόστος 80 €. Η αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για τη διαδικασία της διάγνωσης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της ατομικής θεραπείας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Για να κλείσετε ραντεβού για ατομική ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική ή coaching παρακαλούμε καλέστε τη γραμματεία του Ινστιτούτου στα τηλέφωνα 210 6142110 & 210 6128950 ή και στο e-mail info@recbt.gr

Βιβλιογραφία
David, D., Lynn, S., & Ellis. A. (2010). Rational and irrational beliefs. Implications for research, theory, and practice. New York: Oxford University Press.

______________________________________________________________________________________________________________________________________2. Ομαδική RECBT Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική RECBT θεραπεία είναι η συνεργατική θεραπευτική σχέση που συνάπτεται μεταξύ ενός εκπαιδευμένου επαγγελματία ψυχικής υγείας στην RECBT και μιας ομάδας τουλάχιστον τεσσάρων (4) ατόμων με γενικό σκοπό την προαγωγή της ευημερίας και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχολογικών δυσκολιών και προβλημάτων των μελών της ομάδας. Για να το πετύχει αυτό, η ομαδική RECBT θεραπεία βοηθά τα μέλη της ομάδας να υιοθετήσουν μια υγιή φιλοσοφία ζωής, υγιέστερα συναισθήματα και πιο προσαρμοστικές συμπεριφορές.

Σύνθημα της RECBT είναι η ιδέα «Σκεφτόμαστε λογικά για να νιώθουμε και να συμπεριφερόμαστε καλύτερα» παραφράζοντας τη φράση του Επίκτητου ότι «δεν μας αναστατώνουν οι καταστάσεις αλλά οι απόψεις μας γι’αυτές».

Η ομαδική RECBT θεραπεία απευθύνεται σε άτομα που υπολειτουργούν σημαντικά ως προς την ψυχική τους υγεία στην καθημερινή τους ζωή, σε άτομα με διεγνωσμένες ψυχολογικές διαταραχές, σε άτομα με διαταραχές προσωπικότητας, σε άτομα που χρειάζονται παράλληλα και φαρμακευτική αντιμετώπιση εκτός από ψυχοθεραπεία και σε άτομα που χρειάζονται πιο χρόνια θεραπεία (πάνω από έξι μήνες).

Η ομαδική RECBT θεραπεία μπορεί να είναι δομημένη και συνεκτική ως προς τα χαρακτηριστικά της ψυχικής διαταραχής των μελών της (π.χ. ομάδα για άτομα με αγχώδεις διαταραχές) ή να σκοπεύει στη θεραπεία μιας ομάδας ατόμων με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Πριν τη διαδικασία της ομαδικής RECBT προηγείται κατάλληλη επιλογή ατόμων τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμπερίληψής τους στην ομάδα. Συνήθως, τα άτομα που συμμετέχουν στις ομαδικές θεραπείες, συνοδεύονται από αξιολόγηση κατά την ατομική τους θεραπεία η οποία συνήθως προηγείται της ομαδικής. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν ισχύει αυτό, διεξάγεται αξιολόγηση σε ατομικό επίπεδο πρώτα για τη διατύπωση αρχικής διάγνωσης ή τεκμηρίωσης αρχικών δυσκολιών. Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει πολλές μεθόδους όπως δοκιμασίες, ερωτηματολόγια, κλίμακες, παρατήρηση, συνέντευξη, ιστορικό και άλλες πληροφορίες που αφορούν τη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου.

Στη συνέχεια ο RECBT θεραπευτής βοηθά τα μέλη της ομάδας να θέτουν συγκεκριμένους στόχους με βάση τους οποίους διεξάγεται η διαδικασία της ομαδικής ψυχοθεραπείας. Ο θεραπευτής κατά τη διάρκεια της θεραπείας καθοδηγεί με ενεργητικό τρόπο τα μέλη της ομάδας προς την επίτευξη των στόχων τους, προσωπικών και διαπροσωπικών. Ο RECBT θεραπευτής δίνει έμφαση σε ατομικούς και ομαδικούς στόχους ταυτόχρονα αλλά αναγνωρίζει τη σημασία που έχει η ατομική αλλαγή στην υγεία ολόκληρης της ομάδας. Γι’αυτό ο RECBT θεραπευτής τονίζει τη σημασία της επίτευξης ατομικών στόχων μέσα στο πλαίσιο της ομάδας για τη βελτίωση της ατομικής λειτουργικότητας και τη σημασία που έχει αυτή στην καλύτερη λειτουργία της ομάδας. Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί τη δυναμική και τις διαφορετικές δεξιότητες των μελών της ομάδας για να προάγει την ατομική αλλαγή σε όλα τα μέλη της ομάδας.

Συνήθως, η ομαδική RECBT θεραπεία διεξάγεται με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα με διάρκεια μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά τη φορά για κάθε συνάντηση αλλά αυτό εξαρτάται από τον τύπο της ομάδας και τη φύση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα μέλη της. Ο συνολικός αριθμός των συναντήσεων ομαδικής θεραπείας εξαρτάται από τη φύση των προβλημάτων, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας που παρέχεται, την εξάσκηση των μελών της ομάδας στην καθημερινή ζωή, τη συνεκτικότητα μεταξύ των μελών της ομάδας και την ικανοποίηση που λαμβάνουν κατά τη συμμετοχή τους. Όσο υψηλότερη είναι η δέσμευση και η αφοσίωση των μελών της ομάδας στους στόχους της θεραπείας, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα για πιο σύντομη διάρκεια θεραπείας. Η πορεία της θεραπείας εξαρτάται και από την αξιολόγηση της προόδου της θεραπείας που διεξάγεται από το θεραπευτή σε συνεργασία με τα μέλη της ομάδας.

Η ομαδική RECBT θεραπεία περιλαμβάνει συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων μέσω παραδειγμάτων καθημερινής ζωής ενώ ο θεραπευτής αναφέρει ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης με βάση την εμπειρία του στα προβλήματα που παρουσιάζονται ως παραδείγματα και βοηθά τα μέλη της ομάδας να αναπτύξουν περισσότερη ενημερότητα για τα γνωστικά, τα συναισθηματικά και τα συμπεριφορικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν καθώς και να θέτουν στόχους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των εμποδίων αυτών.

Η ομαδική RECBT θεραπεία περιλαμβάνει εκπαίδευση σε ομαδικές γνωσιακές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές τεχνικές με σκοπό την υιοθέτηση ορθολογικής σκέψης, καταλληλότερης συμπεριφοράς και υγιέστερων συναισθημάτων για όλα τα μέλη της ομάδας.

Βασικός στόχος του RECBT θεραπευτή είναι να μάθει στα μέλη της ομάδας το πως να αλλάζουν τις μη ορθολογικές πεποιθήσεις που διαθέτουν σε ορθολογικές. Για να το κάνει αυτό, διδάσκει στα μέλη της ομάδας την τεχνική της αμφισβήτησης, της βασικότερης τεχνικής της RECBT. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, τα μέλη της ομάδας αρχικά μαθαίνουν να εντοπίζουν σε ατομικό επίπεδο τις πεποιθήσεις που τα μπλοκάρουν στη ζωή τους μαθαίνοντας να μην κατηγορούν τους άλλους για τα προβλήματά τους αλλά να εστιάζονται πρώτα στον εαυτό τους˙ στη συνέχεια μαθαίνουν να τις εξετάζουν αναλυτικά ελέγχοντας αν αυτές οι πεποιθήσεις είναι ρεαλιστικές, λογικές και αν τους εξυπηρετούν στη ζωή τους. Μετά από τη διαδικασία αυτή, μαθαίνουν να υιοθετούν πιο λογικές, ρεαλιστικές και λειτουργικές πεποιθήσεις και να τις εφαρμόζουν σε συγκεκριμένες στιγμές στην καθημερινή του ζωή. Όσο πιο πολύ τις εφαρμόζουν, τόσο περισσότερο θα αισθάνονται και θα συμπεριφέρονται καλύτερα. Στο πλαίσιο της ομαδικής RECBT θεραπείας τα μέλη της ομάδας ενθαρρύνουν το ένα το άλλο να εφαρμόζουν πιο συστηματικά τις νέες ορθολογικές πεποιθήσεις στην καθημερινή τους ζωή.

Εκτός από την αμφισβήτηση, η RECBT χρησιμοποιεί μια σειρά από ομαδικές ψυχοθεραπευτικές τεχνικές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας όπως το παίξιμο ρόλων σε πραγματικά γεγονότα της καθημερινής ζωής, η θεραπευτικά κατάλληλη έκθεση σε καθημερινές καταστάσεις, το γνωσιακό-συμπεριφορικό ψυχόδραμα και άλλες.

Η ομαδική RECBT θεραπεία είναι αποτελεσματική στο μεγαλύτερο φάσμα δυσκολιών και διαταραχών (David, Lynn, & Ellis, 2010). Η ομαδική RECBT θεραπεία είναι αποτελεσματική σε δυσκολίες που σχετίζονται με το άγχος, την κατάθλιψη, το θυμό, την ντροπή, την ενοχή, τη ζήλεια, τον φθόνο και τον ψυχολογικό πόνο. Επιπλέον, η ομαδική RECBT θεραπεία είναι αποτελεσματική σε μεγάλο φάσμα διαταραχών όπως οι διαταραχές διάθεσης, οι αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές προσωπικότητας, οι διαταραχές προσαρμογής, οι ψυχωτικές διαταραχές, οι διαταραχές στην πρόσληψη τροφής και σε άλλες διαταραχές που χρήζουν κλινικής προσοχής. Ιδιαίτερη είναι η συμβολή της RECBT στην ομαδική ψυχολογική υποστήριξη και ψυχοεκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από ιατρικές ασθένειες, αναπηρίες, νευρολογικές διαταραχές, σε χρήστες ουσιών, σε μη προνομιούχους πληθυσμούς (ανθρώπους στο φάσμα της φτώχειας, ανέργους, άτομα από άλλους πολιτισμούς, πρόσφυγες, μετανάστες κ.λ.π.), καθώς και σε ομάδες ατόμων που αντιμετωπίζουν συνθήκες κακοποίησης και βίας και σε άτομα στο φάσμα της διαφορετικότητας.

Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αναφέρονται κατά τη διάρκεια της ομαδικής RECBT θεραπείας παραμένουν προστατευμένα και εμπιστευτικά σύμφωνα με σχετικές διαδικασίες τις οποίες θα εξηγεί ο RECBT θεραπευτής από την πρώτη συνάντηση των μελών της ομάδας μαζί του.

Διαφορά ομαδικής RECBT ψυχοθεραπείας με ομαδικής RECBT συμβουλευτική: Η ομαδική RECBT συμβουλευτική απευθύνεται σε άτομα που λειτουργούν σχετικά ομαλά στην καθημερινή τους ζωή αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικά προσωπικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά-επαγγελματικά προβλήματα ενώ συνήθως διακρίνονται από αναποφασιστικότητα και δυσκολία στη διαχείριση καθημερινών προβλημάτων. Οι μέθοδοι που υιοθετούνται είναι πιο προληπτικές και αναπτυξιακές σε σχέση με την ομαδική RECBT θεραπεία ενώ η ομαδική RECBT συμβουλευτική είναι κατάλληλη για εφαρμογές σε ποικίλα πλαίσια όπως η εκπαίδευση, οι επιχειρήσεις και το σύνολο των εργασιακών και εκπαιδευτικών περιβαλλόντων.

Μια από τις πιο δημοφιλείς μορφές, ή τεχνικές, της RECBT, με πολλές εφαρμογές, είναι το ομαδικό RECBT coaching.


Ομαδικό RECBT Coaching
Η ψυχολογία του coaching (δεν υπάρχει αποδεκτός όρος μετάφρασης στην Ελλάδα ο οποίος να αποδίδει με ακρίβεια το νόημα του όρου coaching)* μπορεί να περιγραφεί ως η διαδικασία που στοχεύει στη βελτίωση της επίδοσης και της ευημερίας του ατόμου στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του μέσω της παροχής βοήθειας για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλάνου ζωής. Η ψυχολογία του coaching έχει συνδεθεί ισχυρά με το κίνημα της Θετικής Ψυχολογίας, έναν κλάδο της ψυχολογίας που εστιάζει στην βελτίωση της ψυχικής λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των ανθρώπων και την επίτευξη ενός επιπέδου ψυχικής υγείας άνω του μέσου όρου. Κατ’ επέκταση το ομαδικό RECBT coaching ενδιαφέρεται τόσο για τις αναπτυγμένες και θετικές ιδιότητες των μελών της ομάδας όσο και για τις αδυναμίες τους, δίνοντας έμφαση τόσο στη δημιουργία και ενίσχυση θετικών θεμάτων όσο και στη διόρθωση των δυσάρεστων θεμάτων στη ζωή των μελών της ομάδας. Ο βασικός στόχος του ομαδικού RECBT coaching είναι η προαγωγή της βέλτιστης λειτουργικότητας των μελών της ομάδας σε όλα τα πλαίσια της ζωής τους (ατομικό, κοινωνικό, συναισθηματικό, επαγγελματικό), η αντιμετώπιση γνωσιακών, συναισθηματικών κα συμπεριφορικών εμποδίων κι η θέσπιση ενός πλάνου ζωής, σε συνεργασία με όλα τα μέλη της ομάδας, με σκοπό το ενδοπροσωπικό και διαπροσωπικό ευ ζην.

Ένα σημείο διαφοροποίησης του ομαδικού RECBT coaching από την ομαδική συμβουλευτική και θεραπεία είναι ότι το πρώτο εστιάζει στην κινητοποίηση μελών ομάδων που βρίσκονται στο φυσιολογικό φάσμα λειτουργικότητας (ομοιότητα με την ομαδική συμβουλευτική) αλλά δε διαθέτουν σημαντικά προσωπικά ή διαπροσωπικά προβλήματα (διαφοροποίηση από την ομαδική συμβουλευτική) και δε διαθέτουν, κατ’επέκταση, ψυχοπαθολογία (διαφοροποίηση από την ομαδική θεραπεία).

Η μεθοδολογία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων εξακολουθεί να είναι ο εντοπισμός και η αμφισβήτηση των μη ορθολογικών πεποιθήσεων, η έκφραση και αντικατάσταση των προηγούμενων μη ορθολογικών πεποιθήσεων με νέες ορθολογικές και ρεαλιστικές πεποιθήσεις και ο σχεδιασμός ενός πλάνου δράσης για την επίτευξη των προσωπικών και διαπροσωπικών στόχων. Επιπρόσθετα, στο ομαδικό RECBT coaching ο ειδικός βοηθά τα μέλη της ομάδας να αναγνωρίσουν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους ως προς τις δεξιότητες τους και το προσωπικό τους δυναμικό με στόχο την βελτίωση και αξιοποίηση τους στο μέγιστο βαθμό. Τέλος, μέσα από το ομαδικό RECBT coaching τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν να εντοπίζουν τις προσωπικές τους γνωστικές παγίδες, τις συνθήκες δηλαδή κατά τις οποίες ενεργοποιούνται οι μη ορθολογικές τους πεποιθήσεις και μαθαίνουν να αντιστέκονται δυναμικά υιοθετώντας εναλλακτικές λειτουργικές και πιο αποτελεσματικές στάσεις.

*Ένας από τους πιο ουδέτερους όρους είναι ο όρος «Προσωπική Υποστήριξη ή Ανάπτυξη» ενώ ο όρος «Προσωπική Συμβουλευτική» που προτείνεται μερικές φορές είναι διαφορετικός και δεν ταυτίζεται με τη διαδικασία του coaching. Εμείς προτείνουμε τον όρο «RECBT coaching» που είναι πιο κοντά στη γνωσιακή-συμπεριφορική ορολογία και αποδίδει περισσότερο νόημα ως προς την ψυχολογική διάσταση του όρου.

 

Το κόστος της συνεδρίας ομαδικής ψυχοθεραπείας είναι 30 € το άτομο ανά ομαδική συνεδρία. Επιπλέον, κατά την πρώτη συνάντηση, χορηγείται σειρά εργαλείων αξιολόγησης με επιπρόσθετο κόστος 40 € ανά άτομο. Η αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για τη διαδικασία της διάγνωσης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της ομαδικής θεραπείας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Για να κλείσετε ραντεβού για ομαδική ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική ή coaching παρακαλούμε καλέστε τη γραμματεία του Ινστιτούτου στο 210 6142110 & 210 6128950 ή στο e-mail info@recbt.gr

Βιβλιογραφία
David, D., Lynn, S., & Ellis. A. (2010). Rational and irrational beliefs. Implications for research, theory, and practice. New York: Oxford University Press.

______________________________________________________________________________________________________________________________________3. Οικογενειακή RECBT Ψυχοθεραπεία

Η οικογενειακή RECBT θεραπεία είναι η συνεργατική θεραπευτική σχέση που συνάπτεται μεταξύ ενός εκπαιδευμένου επαγγελματία ψυχικής υγείας στην RECBT και μιας οικογένειας (ανεξαρτήτως τύπου) με γενικό σκοπό την προαγωγή της ευημερίας και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχολογικών δυσκολιών και προβλημάτων της οικογένειας αυτής. Για να το πετύχει αυτό, η οικογενειακή RECBT θεραπεία βοηθά τα μέλη της οικογένειας να υιοθετήσουν μια υγιή φιλοσοφία ζωής, υγιέστερα συναισθήματα και πιο κατάλληλες συμπεριφορές.

Σύνθημα της RECBT είναι η ιδέα «Σκεφτόμαστε λογικά για να νιώθουμε και να συμπεριφερόμαστε καλύτερα» παραφράζοντας τη φράση του Επίκτητου ότι «δεν μας αναστατώνουν οι καταστάσεις αλλά οι απόψεις μας γι’αυτές».

Η οικογενειακή RECBT θεραπεία απευθύνεται σε οικογένειες που κάποια, ή όλα, (από) τα μέλη τους υπολειτουργούν σημαντικά ως προς την ψυχική τους υγεία στην καθημερινή τους ζωή, σε οικογένειες που κάποια, ή όλα, (από) τα μέλη τους διαθέτουν διεγνωσμένες ψυχολογικές διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας ή χρειάζονται παράλληλα και φαρμακευτική αντιμετώπιση εκτός από ψυχοθεραπεία και σε οικογένειες που κάποια, ή όλα, (από) τα μέλη τους χρειάζονται πιο χρόνια θεραπεία (πάνω από έξι μήνες). Σημειώνεται ότι κατά την οικογενειακή θεραπεία, τα μέλη της οικογένειας που είναι πιο υγιή μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα τα μέλη της οικογένειας που είναι λιγότερο υγιή και έτσι τα πρώτα αξιοποιούνται συχνά ως συν-θεραπευτές και ως διαμεσολαβητές για τη γενίκευση των RECBT δεξιοτήτων στην καθημερινή ζωή.

Πριν τη διαδικασία της οικογενειακής RECBT προηγείται εξατομικευμένη ή και οικογενειακή αξιολόγηση για το σχηματισμό αρχικής διάγνωσης. Συχνά, τα άτομα που συμμετέχουν στις οικογενειακές θεραπείες, συνοδεύονται από αξιολόγηση κατά την ατομική τους θεραπεία η οποία συνήθως προηγείται της οικογενειακής. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν ισχύει αυτό, διεξάγεται αξιολόγηση σε ατομικό επίπεδο πρώτα για τη διατύπωση αρχικής διάγνωσης ή δυσκολιών. Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει πολλές μεθόδους όπως δοκιμασίες, ερωτηματολόγια, κλίμακες, παρατήρηση συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης, συνέντευξη, ιστορικό και άλλες πληροφορίες που αφορούν τη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου.

Στη συνέχεια ο RECBT θεραπευτής βοηθά τα μέλη της οικογένειας να θέτουν συγκεκριμένους στόχους με βάση τους οποίους θα διεξάγεται η διαδικασία της οικογενειακής ψυχοθεραπείας. Ο θεραπευτής μέσα στη θεραπεία καθοδηγεί με ενεργητικό τρόπο τα μέλη της οικογένειας προς την επίτευξη των στόχων τους.

Συνήθως, η οικογενειακή RECBT θεραπεία διεξάγεται με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα με διάρκεια μία (1) ώρα και τριάντα (30) λεπτά τη φορά για κάθε συνάντηση αλλά αυτό εξαρτάται από τη φύση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα μέλη της οικογένειας. Ο συνολικός αριθμός των συναντήσεων οικογενειακής θεραπείας εξαρτάται από τη φύση των προβλημάτων, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας που παρέχεται, την εξάσκηση των μελών της οικογένειας στην καθημερινή ζωή και τη συνεκτικότητα μεταξύ των μελών της οικογένειας. Όσο υψηλότερη είναι η δέσμευση και η αφοσίωση των μελών της οικογένειας στους στόχους της θεραπείας, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα για πιο σύντομη διάρκεια θεραπείας. Η πορεία της θεραπείας εξαρτάται και από την αξιολόγηση της προόδου της θεραπείας που διεξάγεται από το θεραπευτή σε συνεργασία με τα μέλη της οικογένειας.

Η οικογενειακή RECBT θεραπεία περιλαμβάνει συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων μέσω παραδειγμάτων καθημερινής ζωής ενώ ο θεραπευτής αναφέρει ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης από την εμπειρία του στα προβλήματα που παρουσιάζουν ως παραδείγματα τα μέλη της οικογένειας.

Η οικογενειακή RECBT θεραπεία περιλαμβάνει εκπαίδευση σε οικογενειακές γνωσιακές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές τεχνικές με σκοπό την υιοθέτηση ορθολογικής σκέψης, καταλληλότερης συμπεριφοράς και υγιέστερων συναισθημάτων για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Βασικός στόχος του RECBT θεραπευτή είναι να μάθει στα μέλη της οικογένειας το πως να αλλάζουν τις μη ορθολογικές πεποιθήσεις που διαθέτουν σε ορθολογικές. Για να το κάνει αυτό, διδάσκουν στα μέλη της οικογένειας την τεχνική της αμφισβήτησης, της βασικότερης τεχνικής της RECBT Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, το κάθε μέλος της οικογένειας αρχικά μαθαίνει να εντοπίζει τις πεποιθήσεις που το μπλοκάρουν στη ζωή του˙ στη συνέχεια μαθαίνει να τις εξετάζει αναλυτικά ελέγχοντας αν αυτές οι πεποιθήσεις είναι ρεαλιστικές, λογικές και αν τον εξυπηρετούν στην οικογενειακή του ζωή. Μετά από τη διαδικασία αυτή, μαθαίνει να υιοθετεί πιο λογικές, ρεαλιστικές και λειτουργικές πεποιθήσεις και να τις εφαρμόζει σε συγκεκριμένες στιγμές στην καθημερινή του ζωή. Όσο πιο πολύ τις εφαρμόζει, τόσο περισσότερο θα αισθάνεται και θα συμπεριφέρεται καλύτερα. Στη συνέχεια, τα μέλη της οικογένειας με τον ίδιο τρόπο εντοπίζουν, αμφισβητούν και αλλάζουν οικογενειακές μη ορθολογικές πεποιθήσεις που αποτελούν σημαντική βάση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η οικογένεια.

Εκτός από την αμφισβήτηση, η RECBT χρησιμοποιεί μια σειρά από οικογενειακές ψυχοθεραπευτικές τεχνικές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας όπως το παίξιμο ρόλων σε πραγματικά προβλήματα της οικογένειας, η εξάσκηση στη φαντασία, η θεραπευτικά κατάλληλη έκθεση σε καθημερινές οικογενειακές καταστάσεις, οι παράδοξες παρεμβάσεις και άλλες.

Η οικογενειακή RECBT θεραπεία είναι αποτελεσματική στο μεγαλύτερο φάσμα δυσκολιών και δυσλειτουργιών μιας οικογένειας (David, Lynn, & Ellis, 2010). Η οικογενειακή RECBT θεραπεία είναι αποτελεσματική σε δυσκολίες που σχετίζονται με το άγχος, την κατάθλιψη, το θυμό, την ντροπή, την ενοχή, τη ζήλεια, τον φθόνο και τον ψυχολογικό πόνο μεταξύ των μελών της οικογένειας. Επιπλέον, η οικογενειακή RECBT θεραπεία είναι αποτελεσματική σε μεγάλο φάσμα διαταραχών των μελών της οικογένειας όπως οι διαταραχές διάθεσης, οι αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές προσωπικότητας, οι διαταραχές προσαρμογής, οι ψυχωτικές διαταραχές, οι διαταραχές στην πρόληψη τροφής και άλλες διαταραχές που χρήζουν κλινικής προσοχής.

Ιδιαίτερη είναι η συμβολή της οικογενειακής RECBT θεραπείας στην ψυχολογική υποστήριξη και ψυχοεκπαίδευση οικογενειών των οποίων τα μέλη της πάσχουν από ιατρικές ασθένειες, αναπηρίες, νευρολογικές διαταραχές, χρήστες ουσιών, μη προνομιούχους πληθυσμούς (ανθρώπους στο φάσμα της φτώχειας, ανέργους, άτομα από άλλους πολιτισμούς, πρόσφυγες, μετανάστες κ.λ.π.), σε μέλη οικογενειών που αντιμετωπίζουν συνθήκες κακοποίησης και βίας. Ιδιαίτερα στην τελευταία περίπτωση, η οικογενειακή RECBT θεραπεία, μέσω της εντατικής εκπαίδευσης σε πιο υγιείς τρόπους σκέψης, βοηθά τα μέλη της οικογένειας να ξεπερνούν δυσλειτουργικά πρότυπα επικοινωνίας και συμπεριφοράς, να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και ενεργητικά την ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση, να κατανοούν τα δυσλειτουργικά διαγενεαλογικά οικογενειακά μοτίβα επικοινωνίας, να υποστηρίζουν τα μέλη της οικογένειας που έχουν ψυχολογικές διαταραχές και να διαχειρίζονται καταστάσεις όπως το διαζύγιο, η μονογονεϊκότητα και το πένθος, μεταξύ άλλων, ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας.

Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αναφέρονται κατά τη διάρκεια της οικογενειακής RECBT θεραπείας παραμένουν προστατευμένα και εμπιστευτικά σύμφωνα με σχετικές διαδικασίες τις οποίες εξηγεί ο RECBT θεραπευτής από την πρώτη συνάντηση του ατόμου μαζί του.

Διαφορά οικογενειακής RECBT ψυχοθεραπείας με οικογενειακή RECBT συμβουλευτική: Η οικογενειακή RECBT συμβουλευτική απευθύνεται σε μέλη οικογενειών που λειτουργούν σχετικά ομαλά στην καθημερινή τους ζωή αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικά προσωπικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά-επαγγελματικά προβλήματα και μεταβατικές οικογενειακές καταστάσεις όπως διαζύγιο, μονογονεϊκότητα, πολλαπλή γονεϊκότητα, μετακόμιση, πένθος και άλλα αρνητικά γεγονότα ζωής ενώ τα μέλη της οικογένειας συνήθως διακρίνονται από αναποφασιστικότητα και δυσκολία στη διαχείριση καθημερινών προβλημάτων. Οι μέθοδοι που υιοθετούνται είναι πιο προληπτικές και αναπτυξιακές σε σχέση με την οικογενειακή RECBT. θεραπεία. Μια από τις πιο δημοφιλείς μορφές RECBT, με πολλές εφαρμογές, είναι το οικογενειακό RECBT coaching.


Οικογενειακό RECBT Coaching
Η ψυχολογία του coaching (δεν υπάρχει αποδεκτός όρος μετάφρασης στην Ελλάδα ο οποίος να αποδίδει με ακρίβεια το νόημα του όρου coaching)* μπορεί να περιγραφεί ως η διαδικασία που στοχεύει στη βελτίωση της επίδοσης και της ευημερίας του ατόμου στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του. Η ψυχολογία του coaching έχει συνδεθεί ισχυρά με το κίνημα της Θετικής Ψυχολογίας, έναν κλάδο της ψυχολογίας που εστιάζει στην βελτίωση της ψυχικής λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των ανθρώπων και την επίτευξη ενός επιπέδου ψυχικής υγείας άνω του μέσου όρου. Κατ’ επέκταση το οικογενειακό RECBT coaching ενδιαφέρεται τόσο για τις αναπτυγμένες και θετικές ιδιότητες των μελών της οικογένειας όσο και για τις αδυναμίες τους, δίνοντας έμφαση τόσο στη δημιουργία και ενίσχυση θετικών θεμάτων όσο και στη διόρθωση των δυσάρεστων θεμάτων στη ζωή των μελών της οικογένειας. Ο βασικός στόχος του οικογενειακού RECBT coaching είναι η προαγωγή της βέλτιστης λειτουργικότητας των μελών της οικογένειας σε όλα τα πλαίσια της ζωής τους (ατομικό, κοινωνικό, συναισθηματικό, επαγγελματικό) μέσω της δημιουργίας ενός υγιούς οικογενειακού πλάνου ζωής.

Ένα σημείο διαφοροποίησης του οικογενειακού RECBT coaching από την οικογενειακή συμβουλευτική και θεραπεία είναι ότι το πρώτο εστιάζει στην κινητοποίηση μελών οικογενειών που βρίσκονται στο φυσιολογικό φάσμα λειτουργικότητας (ομοιότητα με την οικογενειακή συμβουλευτική) αλλά δε διαθέτουν σημαντικά προσωπικά ή διαπροσωπικά προβλήματα (διαφοροποίηση από την οικογενειακή συμβουλευτική) και δε διαθέτουν, κατ’ επέκταση, ψυχοπαθολογία (διαφοροποίηση από την οικογενειακή θεραπεία).

Η μεθοδολογία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων εξακολουθεί να είναι ο εντοπισμός και η αμφισβήτηση των μη ορθολογικών πεποιθήσεων, η έκφραση και αντικατάσταση των προηγούμενων μη ορθολογικών πεποιθήσεων με νέες ορθολογικές και ρεαλιστικές πεποιθήσεις και ο σχεδιασμός ενός πλάνου δράσης για την επίτευξη των προσωπικών και διαπροσωπικών στόχων. Επιπρόσθετα, στο οικογενειακό RECBT coaching ο ειδικός βοηθά τα μέλη της οικογένειας να αναγνωρίσουν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους ως προς τις δεξιότητες τους και το προσωπικό τους δυναμικό με στόχο την βελτίωση και αξιοποίηση τους στο μέγιστο βαθμό. Τέλος, μέσα από το οικογενειακό RECBT coaching τα μέλη της οικογένειας μαθαίνουν να εντοπίζουν τις προσωπικές τους γνωστικές παγίδες, τις συνθήκες δηλαδή κατά τις οποίες ενεργοποιούνται οι μη ορθολογικές τους πεποιθήσεις και μαθαίνουν να αντιστέκονται δυναμικά υιοθετώντας εναλλακτικές λειτουργικές και πιο αποτελεσματικές σκέψεις.

*Ένας από τους πιο ουδέτερους όρους είναι ο όρος «Προσωπική Υποστήριξη ή Ανάπτυξη» ενώ ο όρος «Προσωπική Συμβουλευτική» που προτείνεται μερικές φορές είναι διαφορετικός και δεν ταυτίζεται με τη διαδικασία του coaching. Εμείς προτείνουμε τον όρο RECBT Coaching που είναι πιο κοντά στη γνωσιακή-συμπεριφορική ορολογία και αποδίδει περισσότερο νόημα ως προς την ψυχολογική διάσταση του όρου.

 

Το κόστος της συνεδρίας οικογενειακής ψυχοθεραπείας ξεκινά από 60 € ανάλογα με τον τύπο του θεραπευτή (ειδικευόμενος ή πιστοποιημένος θεραπευτής). Επιπλέον, κατά την πρώτη συνάντηση, χορηγείται σειρά εργαλείων αξιολόγησης με επιπρόσθετο κόστος 40 € για κάθε μέλος της οικογένειας που παρακολουθεί θεραπεία. Η αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για τη διαδικασία της διάγνωσης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της οικογενειακής θεραπείας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Για να κλείσετε ραντεβού για οικογενειακή ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική ή coaching παρακαλούμε καλέστε τη γραμματεία του Ινστιτούτου στο 210 6142110 & 210 6128950 ή και στο e-mail info@recbt.gr

Βιβλιογραφία

David, D., Lynn, S., & Ellis. A. (2010). Rational and irrational beliefs. Implications for research, theory, and practice. New York: Oxford University Press.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. RECBT Ψυχοθεραπεία Ζεύγους

Η RECBT θεραπεία ζεύγους είναι η συνεργατική θεραπευτική σχέση που συνάπτεται μεταξύ ενός εκπαιδευμένου επαγγελματία ψυχικής υγείας στην RECBT και ενός ζεύγους με γενικό σκοπό την προαγωγή της ευημερίας και την αντιμετώπιση συγκεκριμένων ψυχολογικών δυσκολιών και προβλημάτων του ζεύγους αυτού. Για να το πετύχει αυτό, η RECBT βοηθά το ζευγάρι να υιοθετήσει μια υγιή φιλοσοφία ζωής, υγιέστερα συναισθήματα και πιο κατάλληλες συμπεριφορές.

Σύνθημα της RECBT είναι η ιδέα «Σκεφτόμαστε λογικά για να νιώθουμε και να συμπεριφερόμαστε καλύτερα» παραφράζοντας τη φράση του Επίκτητου ότι «δεν μας αναστατώνουν οι καταστάσεις αλλά οι απόψεις μας γι’αυτές».

Η RECBT θεραπεία ζεύγους απευθύνεται σε ζευγάρια ανεξαρτήτως σεξουαλικού προσανατολισμού όπου το ένα ή και τα δύο μέλη του ζεύγους υπολειτουργούν σημαντικά ως προς την ψυχική τους υγεία στην καθημερινή τους ζωή, σε ζευγάρια όπου το ένα ή και τα δύο μέλη του διαθέτουν διεγνωσμένες ψυχολογικές διαταραχές, σε ζευγάρια όπου το ένα ή και τα δύο μέλη τους έχουν διαταραχές προσωπικότητας, σε ζευγάρια όπου το ένα ή και τα δύο μέλη τους χρειάζονται παράλληλα και φαρμακευτική αντιμετώπιση εκτός από ψυχοθεραπεία και σε ζευγάρια όπου το ένα ή και τα δύο μέλη του χρειάζονται πιο χρόνια θεραπεία (πάνω από έξι μήνες).

Πριν τη διαδικασία της RECBT θεραπείας ζεύγους προηγείται αξιολόγηση του κάθε μέλους σε ατομική βάση, η σε επίπεδο ζεύγους, για τη διατύπωση αρχικής διάγνωσης σε περίπτωση που δεν υπάρχει από πριν. Η διαδικασία της αξιολόγησης περιλαμβάνει πολλές μεθόδους όπως δοκιμασίες, ερωτηματολόγια, κλίμακες, παρατήρηση συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης, συνέντευξη, ιστορικό και άλλες πληροφορίες που αφορούν τη σωματική και ψυχική υγεία του ατόμου.

Στη συνέχεια ο RECBT θεραπευτής βοηθά το ζευγάρι να θέτει συγκεκριμένους στόχους με βάση τους οποίους θα διεξάγεται η διαδικασία της ψυχοθεραπείας. Ο θεραπευτής μέσα στη θεραπεία καθοδηγεί με ενεργητικό τρόπο το ζευγάρι προς την επίτευξη των στόχων του.

Συνήθως, η RECBT θεραπεία ζεύγους διεξάγεται με συχνότητα μία φορά την εβδομάδα και με διάρκεια μία (1) ώρα και δεκαπέντε (15) λεπτά για κάθε συνάντηση αλλά αυτό εξαρτάται από τη σοβαρότητα της περίπτωσης. Ο συνολικός αριθμός των συναντήσεων θεραπείας ζεύγους εξαρτάται από τη φύση του προβλήματος, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας που παρέχεται και την εξάσκηση των μελών του ζευγαριού στην καθημερινή ζωή. Όσο υψηλότερη και πιο αμοιβαία είναι η δέσμευση και η αφοσίωση των μελών του ζευγαριού στους στόχους της θεραπείας, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα για πιο σύντομη διάρκεια θεραπείας. Η πορεία της θεραπείας εξαρτάται και από την αξιολόγηση της προόδου της θεραπείας που διεξάγεται από το θεραπευτή σε συνεργασία με τα μέλη του ζευγαριού. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν ισχύουν τα παραπάνω, ο θεραπευτής οφείλει να προτείνει ατομική RECBT θεραπεία για το κάθε μέλος ξεχωριστά πριν την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της RECBT θεραπείας ζεύγους.

Η RECBT θεραπεία ζεύγους περιλαμβάνει συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων μέσω παραδειγμάτων καθημερινής ζωής ενώ ο θεραπευτής αναφέρει ενδεδειγμένους τρόπους αντιμετώπισης από την εμπειρία του στα προβλήματα που παρουσιάζει ως παραδείγματα στα μέλη του ζεύγους.

Η RECBT θεραπεία ζεύγoυς περιλαμβάνει εκπαίδευση σε γνωσιακές, συναισθηματικές και συμπεριφορικές τεχνικές με σκοπό την υιοθέτηση ορθολογικής σκέψης, καταλληλότερης συμπεριφοράς και υγιών συναισθημάτων.

Βασικός στόχος του RECBT θεραπευτή είναι να μάθει στα μέλη του ζεύγους το πως να αλλάζουν τις μη ορθολογικές πεποιθήσεις που διαθέτουν σε ορθολογικές, αρχικά σε ατομικό επίπεδο ή σε επίπεδο ζεύγους. Για να το κάνει αυτό, διδάσκει ξεχωριστά στο κάθε άτομο την τεχνική της αμφισβήτησης, της βασικότερης τεχνικής της RECBT. Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, το κάθε μέλος του ζεύγους αρχικά μαθαίνει να εντοπίζει τις πεποιθήσεις που το μπλοκάρουν στη ζωή του κατά την επικοινωνία με το ταίρι του˙ στη συνέχεια μαθαίνει να τις εξετάζει με κριτικό τρόπο εξετάζοντας το αν αυτές οι πεποιθήσεις είναι ρεαλιστικές, λογικές και αν τον/την εξυπηρετούν στη ζωή του. Μετά από τη διαδικασία αυτή, μαθαίνει να υιοθετεί πιο λογικές, ρεαλιστικές και λειτουργικές πεποιθήσεις και να τις εφαρμόζει σε συγκεκριμένες στιγμές στην καθημερινή του ζωή με το ταίρι του. Όσο πιο πολύ τις εφαρμόζει, τόσο περισσότερο θα αισθάνεται και θα συμπεριφέρεται καλύτερα προς τον εαυτό του και προς το ταίρι του. Στη συνέχεια, η θεραπεία ζεύγους εστιάζεται στον εντοπισμό, στην αμφισβήτηση και την αλλαγή πεποιθήσεων που αφορούν το ζευγάρι ως ολότητα και όχι τα ξεχωριστά άτομα του ζευγαριού. Σημειώνεται, ότι συνήθως προηγείται διαδικασία εξάσκησης του ζεύγους στην αμοιβαία ενεργητική ακρόαση και στην εφαρμογή γνωστικής και συναισθηματικής ενσυναίσθησης ως βάσεων για την καλύτερη δυνατή αμφισβήτηση πεποιθήσεων.

Εκτός από την αμφισβήτηση, η RECBT θεραπεία ζεύγους χρησιμοποιεί μια σειρά από ψυχοθεραπευτικές τεχνικές για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας ζεύγους όπως το παίξιμο ρόλων σε πραγματικά θέματα του ζεύγους, η εξάσκηση στη φαντασία, η ορθολογική αντιπαράθεση ζεύγους, η θεραπευτικά κατάλληλη έκθεση σε καθημερινές καταστάσεις του ζεύγους, παράδοξες τεχνικές παρέμβασης και άλλες.

Η RECBT θεραπεία ζεύγους είναι αποτελεσματική στο μεγαλύτερο φάσμα δυσκολιών και διαταραχών (David, Lynn, & Ellis, 2010). Η R.E.C.B.T. θεραπεία ζεύγους είναι αποτελεσματική σε δυσκολίες που σχετίζονται με το άγχος, την κατάθλιψη, το θυμό, την ντροπή, την ενοχή, τη ζήλεια, τον φθόνο και τον ψυχολογικό πόνο των μελών του ζεύγους. Επιπλέον, η RECBT θεραπεία ζεύγους είναι αποτελεσματική σε μεγάλο φάσμα διαταραχών των μελών του ζεύγους όπως οι διαταραχές διάθεσης, οι αγχώδεις διαταραχές, οι διαταραχές προσωπικότητας, οι διαταραχές προσαρμογής, οι ψυχωτικές διαταραχές, οι διαταραχές στην πρόσληψη τροφής και άλλες διαταραχές που χρήζουν κλινικής προσοχής. Σε αρκετές περιπτώσεις, πέρα από την θεραπεία ζεύγους, προτείνεται και ατομική θεραπεία για το κάθε μέλος ξεχωριστά σε περίπτωση διαταραχής προσωπικότητας. Ιδιαίτερη είναι η συμβολή της RECBT στην ψυχολογική υποστήριξη και ψυχοεκπαίδευση μελών ζευγαριών ή ζευγαριών που πάσχουν από ιατρικές ασθένειες, αναπηρίες, νευρολογικές διαταραχές, σε χρήστες ουσιών, σε μη προνομιούχους πληθυσμούς (ανθρώπους στο φάσμα της φτώχειας, ανέργους, άτομα από άλλους πολιτισμούς, πρόσφυγες, μετανάστες κ.λ.π.), σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν συνθήκες κακοποίησης και βίας.

Ιδιαίτερα όσον αφορά τα ζευγάρια, η RECBT θεραπεία βοηθά τα μέλη του ζευγαριού να ξεπερνούν επαναλαμβανόμενα δυσλειτουργικά μοτίβα συμπεριφοράς στο σπίτι και στην εργασία, να ξεπερνούν συναισθήματα του τύπου «τα ίδια ξανά και ξανά» και να επικοινωνούν με αποτελεσματικότερο τρόπο. Τα ζευγάρια μέσα από την RECBT θεραπεία ζεύγους μαθαίνουν να υιοθετούν υγιέστερες πεποιθήσεις με αποτέλεσμα να βελτιώνουν την επικοινωνία μεταξύ τους, να μαθαίνουν νέες διαπροσωπικές δεξιότητες, να αλλάζουν ως άτομα και ως ζευγάρι ταυτόχρονα και να εργάζονται σε καθημερινή βάση για την ευτυχία του ζευγαριού. Τέλος, υπογραμμίζεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο RECBT θεραπευτής μπορεί να βοηθήσει τα μέλη του ζευγαριού να αποδεχθούν την δυνατότητα του χωρισμού/διαζυγίου εάν κι εφόσον αυτή η λύση αποτελεί την υγιέστερη λύση για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Όλες οι πληροφορίες και τα δεδομένα που αναφέρονται κατά τη διάρκεια της RECBT θεραπείας ζεύγους παραμένουν προστατευμένα και εμπιστευτικά σύμφωνα με σχετικές διαδικασίες τις οποίες θα εξηγεί ο RECBT θεραπευτής από την πρώτη συνάντηση των μελών του ζεύγους μαζί του.

Διαφορά RECBT ψυχοθεραπείας ζεύγους με RECBT συμβουλευτική ζεύγους: Η RECBT συμβουλευτική ζεύγους απευθύνεται σε ζευγάρια που λειτουργούν σχετικά ομαλά στην καθημερινή τους ζωή αλλά αντιμετωπίζουν σημαντικά διαπροσωπικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά-επαγγελματικά προβλήματα ενώ συνήθως διακρίνονται από αναποφασιστικότητα και δυσκολία στη διαχείριση καθημερινών προβλημάτων που αφορούν το ζευγάρι. Οι μέθοδοι που υιοθετούνται είναι πιο προληπτικές και αναπτυξιακές σε σχέση με την RECBT θεραπεία ζεύγους. Μια από τις πιο δημοφιλείς μορφές RECBT συμβουλευτικής ζεύγους, με πολλές εφαρμογές, είναι η RECBT προπονητική ζεύγους.

RECBT Coaching Ζεύγους
Η ψυχολογία του coaching (δεν υπάρχει αποδεκτός όρος μετάφρασης στην Ελλάδα ο οποίος να αποδίδει με ακρίβεια το νόημα του όρου coaching)* μπορεί να περιγραφεί ως η διαδικασία που στοχεύει στη βελτίωση της επίδοσης και της ευημερίας του ατόμου στην προσωπική και επαγγελματική ζωή του. Η ψυχολογία του coaching έχει συνδεθεί ισχυρά με το κίνημα της Θετικής Ψυχολογίας, έναν κλάδο της ψυχολογίας που εστιάζει στην βελτίωση της ψυχικής λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας των ανθρώπων και την επίτευξη ενός επιπέδου ψυχικής υγείας άνω του μέσου όρου. Κατ’ επέκταση το RECBT coaching ζεύγους ενδιαφέρεται τόσο για τις αναπτυγμένες και θετικές ιδιότητες των μελών του ζευγαριού όσο και για τις αδυναμίες του, δίνοντας έμφαση τόσο στη δημιουργία και ενίσχυση θετικών θεμάτων όσο και στη διόρθωση των δυσάρεστων θεμάτων στη ζωή των μελών του ζευγαριού. Ο βασικός στόχος του RECBT coaching είναι η προαγωγή της βέλτιστης λειτουργικότητας των μελών του ζευγαριού σε όλα τα πλαίσια της ζωής του (ατομικό, κοινωνικό, συναισθηματικό, επαγγελματικό) μέσω της δημιουργίας ενός υγιούς πλάνου ζωής για το ζευγάρι.

Ένα σημείο διαφοροποίησης του RECBT coaching ζεύγους από την συμβουλευτική ζεύγους και από τη θεραπεία ζεύγους είναι ότι η πρώτη εστιάζει στην κινητοποίηση ζευγών που βρίσκονται στο φυσιολογικό φάσμα λειτουργικότητας (ομοιότητα με την συμβουλευτική ζεύγους) αλλά δε διαθέτουν σημαντικά προσωπικά ή διαπροσωπικά προβλήματα (διαφοροποίηση από την συμβουλευτική ζεύγους) και δε διαθέτουν, κατ’επέκταση, ψυχοπαθολογία (διαφοροποίηση από την θεραπεία ζεύγους).

Η μεθοδολογία για την επίτευξη των παραπάνω στόχων εξακολουθεί να είναι ο εντοπισμός και η αμφισβήτηση των μη ορθολογικών πεποιθήσεων, η έκφραση και αντικατάσταση των προηγούμενων μη ορθολογικών πεποιθήσεων με νέες ορθολογικές πεποιθήσεις και ο σχεδιασμός ενός πλάνου δράσης για την επίτευξη των προσωπικών και διαπροσωπικών στόχων του ζεύγους. Επιπρόσθετα, στο RECBT coaching ζεύγους ο ειδικός βοηθά τα μέλη της ζευγαριού να αναγνωρίσουν τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους ως προς τις δεξιότητες τους και το προσωπικό τους δυναμικό με στόχο την βελτίωση και αξιοποίηση τους στο μέγιστο βαθμό. Τέλος, μέσα από το RECBT coaching ζεύγους τα μέλη του ζευγαριού μαθαίνουν να εντοπίζουν τις προσωπικές γνωστικές τους παγίδες, τις συνθήκες δηλαδή κατά τις οποίες ενεργοποιούνται οι μη ορθολογικές τους πεποιθήσεις και μαθαίνουν να αντιστέκονται δυναμικά υιοθετώντας εναλλακτικές λειτουργικές και πιο αποτελεσματικές στάσεις ζωής.

*Ένας από τους πιο ουδέτερους όρους είναι ο όρος «Προσωπική Υποστήριξη ή Ανάπτυξη» ενώ ο όρος «Προσωπική Συμβουλευτική» που προτείνεται μερικές φορές είναι διαφορετικός και δεν ταυτίζεται με τη διαδικασία του coaching. Εμείς προτείνουμε τον όρο RECBT coaching που είναι πιο κοντά στη γνωσιακή-συμπεριφορική ορολογία και αποδίδει περισσότερο νόημα ως προς την ψυχολογική διάσταση του όρου.


Το κόστος της συνεδρίας ψυχοθεραπείας ζεύγους ξεκινά από 60 € ανάλογα με τον τύπο του θεραπευτή (ειδικευόμενος ή πιστοποιημένος θεραπευτής). Επιπλέον, κατά την πρώτη συνάντηση, χορηγείται σειρά εργαλείων αξιολόγησης με επιπρόσθετο κόστος 60 € για κάθε μέλος του ζεύγους ξεχωριστά. Η αξιολόγηση είναι υποχρεωτική για τη διαδικασία της διάγνωσης και τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας ζεύγους σε μακροπρόθεσμο επίπεδο.

Για να κλείσετε ραντεβού για ψυχοθεραπεία, συμβουλευτική ή coaching ζεύγους παρακαλούμε καλέστε τη γραμματεία του Ινστιτούτου στο 210 6142110 & 210 6128950 ή στο e-mail inf@recbt.gr

Βιβλιογραφία
David, D., Lynn, S., & Ellis. A. (2010). Rational and irrational beliefs. Implications for research, theory, and practice. New York: Oxford University Press.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________6. Eπαγγελματική Αξιολόγηση, Καθοδήγηση και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας σε φοιτητές και ενήλικες

 

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται σε ανάγκες φοιτητών και ενηλίκων που χρειάζονται καθοδήγηση για καλύτερη κατανόηση και λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων καθώς και για διαχείριση σχετικών δυσκολιών. Περιλαμβάνει πέντε (5) συναντήσεις αξιολόγησης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής σε ενήλικες (η κάθε συνάντηση έχει διάρκεια μίας ώρας κατά προσέγγιση). 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αξιοποιούνται δύο τρόποι αξιολόγησης και παρέμβασης: α) μια ποσοτική δοκιμασία (η δοκιμασία ΑΡΙΣΤΟΝ: http:// computeracademy. gr/page2.html) καθώς και άλλα τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στην αγγλική γλώσσα (π.χ. 16PF, Myers Briggs) και, β) μια ποιοτική δοκιμασία (το Κοινωνικογνωστικό πλαίσιο αξιολόγησης και συμβουλευτικής των Lent, Brown και Hackett, 1994) σε συνδυασμό με τη Λογικοθυμική και Γνωσιακή προσέγγιση η οποία έχει χρησιμοποιηθεί με αποτελεσματικότητα στη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού (π.χ. Richman, 1993).

Η δοκιμασία ΑΡΙΣΤΟΝ είναι ένα σύστημα αξιολόγησης το οποίο κατασκευάστηκε από την εταιρεία Computer Academy Ltd. Σκοπός της δοκιμασίας είναι η αξιολόγηση της προσωπικότητας, των κλίσεων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων του ατόμου με σκοπό την καλύτερη δυνατή επιλογή επαγγέλματος και λήψης αποφάσεων. Μέσω της παραπάνω αξιολόγησης, το άτομο μπορεί να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τα επαγγέλματα και τις σπουδές που του ταιριάζουν περισσότερο. Αυτό θα το βοηθήσει να αποφασίσει καλύτερα και ορθότερα για το μέλλον του. Η δοκιμασία ΆΡΙΣΤΟΝ απευθύνεται σε φοιτητές καθώς και σε ενήλικες που επιθυμούν να διερευνήσουν τις δυνατότητες τους για σπουδές σε πανεπιστημιακό επίπεδο και σε ενήλικες που επιθυμούν να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για τις κλίσεις και τις ικανότητές τους. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μία και μόνο δοκιμασία δεν επαρκεί για την κατανόηση ολόκληρου του εαυτού και των ικανοτήτων του. Για το λόγο αυτό, το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει και μία επιπρόσθετη ποιοτική αξιολόγηση που το βοηθά να αποφασίσει ορθότερα και να μάθει τον εαυτό καλύτερα.

Συγκεκριμένα, το Κοινωνικογνωστικό πλαίσιο αξιολόγησης και συμβουλευτικής (Lent, Brown, & Hackett, 1994) περιλαμβάνει την αξιολόγηση της αυτοαποτελεσματικότητας (πόσο το άτομο πιστεύει ότι μπορεί να τα καταφέρει στον τομέα που επιλέγει), των προσδοκιών για το μέλλον (πόσο το άτομο πιστεύει ότι αυτό που επιλέγει θα έχει τα τελικά αποτελέσματα που θέλει), των ενδιαφερόντων (οι δραστηριότητες και τα επαγγέλματα που ενδιαφέρουν πραγματικά το άτομο), της πρόθεσης να επιλέξει (αν έχει σκοπό να επιλέξει τη συγκεκριμένη επιλογή) καθώς και των εμποδίων και της υποστήριξης που το άτομο αντλεί από τον εαυτό και το περιβάλλον του. Η αξιολόγηση αυτή αξιοποιεί τα αποτελέσματα της δοκιμασίας ΑΡΙΣΤΟΝ, βοηθά το άτομο να θέσει άμεσα στόχους για την επίτευξη τους και του παρέχει τρόπους να ανακαλύψει και να διαχειριστεί τα εμπόδια που αντιμετωπίζει καθώς και να αξιοποιήσει την υποστήριξη που διαθέτει για να ενισχύσει τις πιθανότητες επαγγελματικής και εκπαιδευτικής επιτυχίας και ικανοποίησης.

Το κόστος μίας συνολικής αξιολόγησης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής σταδιοδρομίας είναι 250 €. Για να κλείσετε ένα πρώτο ραντεβού για μια συνάντηση αφιερωμένη στην αξιολόγηση και τη συμβουλευτική σταδιοδρομίας επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Ινστιτούτου στο 210 6142110 & 210 6128950 ή στο e-mail info@recbt.gr

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που προκύψουν άλλες δυσκολίες του ατόμου κατά την αξιολόγηση (π.χ. συναισθηματικές και συμπεριφορικές δυσκολίες) προτείνονται επιπλέον συναντήσεις σε συνεργασία με το άτομο και την οικογένεια.

Βιβλιογραφία
Lent, R. W., Brown, S. D., & Hackett, G. (1994). Toward a unifying social cognitive theory of career and academic interest, choice, and performance. [Monograph]. Journal of Vocational Behavior, 45(1), 79-122.

Richman, D. R. (1993). Cognitive career counseling: A Rational-Emotive approach to career counseling. Journal of Rational-Emotive and Cognitive Behavior Therapy, 11(2), 91-108.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

Χρυσούλα Κωστογιάννη (Ph.D., RECBT, Ellis Scholar)

Διευθύντρια και Επόπτρια του Ελληνικού Ινστιτούτου για τη Λογικοθυμική και Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία


Η Δρ. Χρυσούλα Κωστογιάννη σπούδασε Ψυχολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου πήρε πτυχίο Ψυχολογίας (Bachelor of Science, 1986) από το Πανεπιστήμιο Baylor του Τέξας, το μεταπτυχιακό της Δίπλωμα Ψυχολογίας (Μaster of Αrts, 1991) και εκπόνησε την διδακτορική της διατριβή (Doctorate of Philosophy, 1994) στο Πανεπιστήμιο Hofstra της Νέας Υόρκης στην Κλινική και Σχολική Ψυχολογία. Ολοκλήρωσε την μετα-διδακροτική κλινική της εκπαίδευση στο Ινστιτούτο Albert Ellis της Νέας Υόρκης, όπου και εκπόνησε την μεταδιδακτορική της διατριβή (Post-Doctorate) στη Λογικοθυμική και Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (Rational Emotive Behaviour Therapy) το 2000. Από το 2003, διευθύνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Λογικοθυμικής και Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας, το οποίο αποτελεί θυγατρικό Εκπαιδευτικό Κέντρο του Ινστιτούτου Albert Ellis. Η Δρ. Κωστογιάννη εποπτεύει επαγγελματίες της ψυχικής υγείας, ειδικά ψυχολόγους και ψυχιάτρους ως μέρος της Εκπαίδευσης στη Λογικοθυμική και Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία στην Αθήνα και επαγγελματίες της ψυχικής υγείας σε άλλα διεθνή θυγατρικά κέντρα.

Από το 1995 μέχρι το 2012, ήταν Καθηγήτρια Ψυχολογίας και Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του Τμήματος στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree College), όπου δίδασκε μαθήματα εφαρμοσμένης ψυχολογίας, όπως Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων, Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων, Συμβουλευτική Ψυχολογία και Μέθοδοι Ψυχοθεραπείας, Ψυχομετρία, Αξιολόγηση Προσωπικότητας και Ικανοτήτων, Θεωρίες Προσωπικότητας, Ανθρώπινη Διαφορετικότητα, Διαχείριση του Στρές. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2012-2013, διορίστηκε Διευθύντρια των προγραμμάτων Ψυχολογίας στο Ελληνοαμερικανικό Πανεπιστήμιο/Κολλέγιο, όπου ανέλαβε και την λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος της κλινικής ψυχολογίας, ενώ κατά τη διάρκεια της περιόδου 2013 - 2014, κατείχε το αξίωμα της Επικεφαλής Ψυχολογίας (Chair of Psychology) στο Ελληνοαμερικάνικο Πανεπιστήμιο/Κολέγιο Αθηνών. Επιπλέον, το 2013-2014, ίδρυσε το Κέντρο Συμβουλευτικής του Ελληνοαμερικάνικου Πανεπιστημίου/Κολεγίου Αθηνών, υπό την δική της διεύθυνση. Η Δρ. Κωστογιάννη παρουσιάζει ένα πλούσιο ερευνητικό έργο και ερευνά την αποτελεσματικότητα της γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας, σε ένα εύρος θεμάτων συμπεριλαμβανομένων των πολιτισμικών παραγόντων στην ψυχοπαθολογία, του θυμού, της κατάθλιψης, των διαταραχών διατροφής κ.α.. Στο πλαίσιο της Κλινικής Ψυχολογίας είναι ειδικός στην ατομική και ομαδική Λογικοθυμική και Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία, συμβουλευτική και coaching καθώς και στη Λογικοθυμική και Γνωσιακή Συμπεριφορική θεραπεία/ συμβουλευτική ζευγαριών. Η Δρ. Κωστογιάννη εργάζεται ως ψυχολόγος με άτομα, ομάδες και ζευγάρια σε διάφορα κοινωνικο-συναισθηματικά και συμπεριφορικά ζητήματα. Έχει συνεργαστεί ως εξωτερική σύμβουλος με μέλη της διεύθυνσης διάφορων οργανισμών, με στόχο την προώθηση επαγγελματικής ικανοποίησης και βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Παράλληλα, ειδικεύεται στην ψυχοεκπαιδευτική αξιολόγηση ακαδημαϊκών δυσκολιών, δυσκολιών μάθησης και διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας, καθώς και συναισθηματικών-κοινωνικών-συμπεριφορικών δυσκολιών και παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εξέλιξης σε εφήβους και ενήλικες. Στο πλαίσιο της Σχολικής Ψυχολογίας, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία ως εξωτερική σύμβουλος πολλών σχολείων κατά τα τελευταία 20 χρόνια με παρουσιάσεις εργαστήρια για γονείς και δασκάλους σε θέματα γονεϊκής αποτελεσματικότητας, συνειδητοποίησης, και παρέμβασης των γονέων σε θέματα που ποικίλουν από τη γονεϊκή ενημερότητα θεμάτων παιδικής και εφηβικής ηλικίας έως εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις γονέων και εκπαιδευτικών (π.χ. coaching, διαχείριση θυμού, δεξιότητες επικοινωνίας). Η Δρ. Κωστογιάννη είναι αναγνωρισμένη Σχολική Ψυχολόγος από τη Πολιτεία της Νέας Υόρκης από το 1990 ενώ παράλληλα είναι τακτικό μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων και Διεθνές Μέλος του American Psychological Association.

Από το 1994 ιδιωτεύει στην περιοχή Αμαρουσίου, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Ελληνικό κράτος. Είναι παντρεμένη με δύο παιδιά και κατοικεί στην Αθήνα.Δημήτρης Κατσίκης (Ph.D., RECBT)

Συντονιστής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Έρευνας και Εκπαίδευσης του Ελληνικού Ινστιτούτου για την RECBT

Ο Δημήτρης Κατσίκης είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ψυχολογίας από τον Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας (Ph.D.) του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε τον έλεγχο και την εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης συμβουλευτικής ψυχολογίας σύμφωνα με την Κοινωνικογνωστική Θεωρία Σταδιοδρομίας (Lent, Brown, & Hackett, 1994) σε εφήβους μέσης εφηβικής ηλικίας που αξιολογήθηκαν ότι βρίσκονταν σε κίνδυνο για αποτυχία ατομικών και επαγγελματικών επιλογών. Ο Δρ. Κατσίκης είναι πιστοποιημένος στη Λογικοθυμική και Γνωστική-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (Rational Emotive & Cognitive Behavior Therapy, RECBT) από το Ελληνικό Ινστιτούτο για την RECBT στην Αθήνα (επίσημα αναγνωρισμένο κέντρο RECBT από το Ινστιτούτο Albert Ellis της Νέας Υόρκης). Επίσης, είναι ειδικευμένος στη Λειτουργική Ανάλυση Συμπεριφοράς (Functional Behavior Analysis, F.B.A.) από το Πρότυπο Επιστημονικό Κέντρο Θεραπείας και Ανάλυσης Συμπεριφοράς «ΜΟΝΟΡΟΔΙ» στην Αθήνα και στη Συμβουλευτική Διαδικασία (Counselling Process) από την Εταιρεία για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και την Ψυχική Υγεία στη Θεσσαλονίκη.

Εργάζεται ως Συντονιστής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Έρευνας και Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Ινστιτούτο για την RECBT. Έχει συνεργαστεί ως διδάσκων με το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το Μεσογειακό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης και με το Ελληνο-Αμερικάνικο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα διδάσκοντας μαθήματα σχετικά με την αξιολόγηση παιδιών/εφήβων, την αναπτυξιακή και εξελικτική ψυχολογία, την ψυχολογία δυσκολιών μάθησης, την ψυχοπαθολογία και διάγνωση ενηλίκων/παιδιών/εφήβων και την ηθική/δεοντολογία στην ψυχολογία. Επιπλέον, εργάζεται ως επαγγελματίας ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής ενώ συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα ψυχικής υγείας και σε προγράμματα εκπαίδευσης που αφορούν την εφαρμογή της Λογικοθυμικής Συμπεριφορικής Θεωρίας στην Ψυχοθεραπεία, στη Συμβουλευτική, στην Εκπαίδευση, στο Coaching και σε άλλα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Είναι εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια, δημοσιεύει μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά και είναι κριτής άρθρων στα επιστημονικά περιοδικά Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy και Journal of Evidence-Based Psychotherapies. Είναι μόνιμος συνεργάτης του δικτυακού τόπου www.psychologynow.gr

Επιστημονικά Ενδιαφέροντα: Ψυχολογική θεωρία, έρευνα και παρέμβαση σε παιδιά, εφήβους, γονείς, εκπαιδευτικούς και ενήλικες, μέθοδοι αξιολόγησης ψυχολογικών προγραμμάτων πρόληψης και παρέμβασης, συμβουλευτική ψυχολογία & ψυχοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους, πηγές υποστήριξης και εμπόδια ψυχολογικής ανάπτυξης, νέες τεχνολογίες και ψυχολογική παρέμβαση

 ____________________________________________________________________________________________________

 

 

Ελληνικό Ινστιτούτο Λογικοθυμικής & Γνωσιακής-Συμπεριφορικής Θεραπείας
Αριστείδου 3, 151 22, Μαρούσι, Αττική
Τηλέφωνο: 210 6142110
Ηλ. ταχυδρομείο: info@recbt.gr

 

Η αποστολή μας:

Σκοπός μας από την ίδρυση του κέντρου το 2003 είναι να σας παρέχουμε υπεύθυνες υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Από το έτος 2013, οργανώσαμε μια σειρά υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά, εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς για να εμπλουτίσουμε τις δράσεις του ινστιτούτου. Βασικός μας στόχος είναι να εξοικειώσουμε το κοινό με τη Λογικοθυμική και Γνωσιακή-Συμπεριφορική θεωρία και πράξη η οποία σύμφωνα με τις έρευνες (David, Lynn, & Ellis, 2010) διαθέτει υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας (http://albertellis.org/rebt-in-the-context-of-modernpsychological-research/).

Βιβλιογραφία
David, D., Lynn, S., & Ellis. A. (2010). Rational and irrational beliefs. Implications for research, theory, and practice. New York: Oxford University Press.

 

Σεμινάρια για επιστήμονες