logo recbt


   Θυγατρικό εκπαιδευτικό κέντρο του Ινστιτούτου Albert Ellis   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Βασική Εκπαίδευση στο Λογικοθυμικό Συμπεριφορικό Coaching

 

Βασική Εκπαίδευση στο Γνωσιακό Συμπεριφορικό Coaching: 
Μία Λογικοθυμική Συμπεριφορική Προσέγγιση


Σεπτέμβριος-Φεβρουάριος 2016/2017

Εκπαιδευτής: Windy Dryden, Ph.D.
Εκπαιδεύτρια: Χρυσούλα Κωστογιάννη, Ph.D.
Εκπαιδευτής: Δημήτρης Κατσίκης, Ph.D.

 

 

Οι υποψήφιοι του εκπαιδευτικού προγράμματος «Βασική Εκπαίδευση στο Γνωσιακό Συμπεριφορικό Coaching: Μία Λογικοθυμική Συμπεριφορική Προσέγγιση» είναι οι επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να μάθουν το πως μπορούν να εργάζονται με το Γνωσιακό Συμπεριφορικό μοντέλο για να υποστηρίζουν και να εμπνέουν άτομα και ομάδες με σκοπό την επιδίωξη προσωπικών και επαγγελματικών στόχων.

 

 

Coaches, managers (ανθρώπινο δυναμικό) και διοικητικά στελέχη, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι (ψυχική υγεία), ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές (ψυχικής υγείας), ιατροί (και φοιτητές των παραπάνω ειδικοτήτων) είναι ευπρόσδεκτοι!

 

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ! 

Γραφτείτε εδώ: http://www.recbt.gr/el/online-registration

Αριστείδου 3, Μαρούσι
Τ.Κ. 151 22, Αθήνα
Τηλ: 210-6142110
E-mail: info@recbt.gr

______________________________________________________________________________________________________________________________________


Γενικές Πληροφορίες για τη Βασική Εκπαίδευση στο Λογικοθυμικό Συμπεριφορικό Coaching 
(Rational-Emotive Behavioral Coaching - REBC)

 

Σκοπός

Το Λογικοθυμικό Συμπεριφορικό Coaching (REBC) αποτελεί έναν τύπο Γνωσιακού Συμπεριφορικού Coaching που βασίζεται στην Λογικοθυμική Συμπεριφορική Θεωρία, την πρώτη Γνωσιακή Συμπεριφορική Προσέγγιση στην ψυχολογική πρακτική, η οποία ιδρύθηκε από τον ψυχολόγο και ψυχοθεραπευτή Albert Ellis το 1955. Το REBC παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τους Michael Neenan και Windy Dryden στο βιβλίο τους Life Coaching: A Cognitive-Behavioural approach (Neenan & Dryden, 2002, 2014) με τον Windy Dryden να είναι ο εισηγητής του Λογικοθυμικού Συμπεριφορικού Coaching συγκεκριμένα (Dryden, 2011a, 2011b). Το REBC έχει βρεθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό ως προς την αντιμετώπιση διαφορετικών ατομικών/ομαδικών θεμάτων/ζητημάτων που απασχολούν τους πελάτες σε διαφορετικά πλαίσια (Neenan & Palmer, 2012).

Το παρακάτω εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί τις πιο πρόσφατες εξελίξεις του coaching έτσι όπως εκείνες έχουν θεμελιωθεί από τη Διεθνή Ομοσπονδία για τους Coach (International Coach Federation, I.C.F.), από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το Mentoring και το Coaching (European Mentoring and Coaching Council, E.M.C.C.) και από τον Διεθνή Σύλλογο Γνωσιακού Συμπεριφορικού Coaching (International Association of Cognitive Behavioural Coaching, IACBC). Γενικός στόχος του προγράμματος είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν βασική, αλλά περιεκτική θεωρητική γνώση και ενδελεχείς μεθοδολογικές και πρακτικές δεξιότητες στο Λογικοθυμικό & Γνωσιακό Συμπεριφορικό Coaching με σκοπό την αντιμετώπιση συναισθηματικών και συμπεριφορικών ζητημάτων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Λογικοθυμικό Συμπεριφορικό Coaching

Το βασικό πρόγραμμα του REBC διαρκεί έξι (6) μήνες (από το Σεπτέμβριο 2015 έως το Φεβρουάριο 2016), περιλαμβάνει συναντήσεις ένα σαββατοκύριακο το μήνα (12 ώρες ανά σαββατοκύριακο, 6 ώρες ανά ημέρα). Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν Πιστοποίηση Βασικής Εκπαίδευσης στο Λογικοθυμικό Συμπεριφορικό Coaching. Το Βασικό Πρόγραμμα προσφέρει εντατική και περιεκτική εξάσκηση στην εφαρμογή της Λογικοθυμικής Συμπεριφορικής Προσέγγισης σε διαφορετικά θέματα coaching ενώ παράλληλα ενσωματώνει και άλλες Γνωσιακές Συμπεριφορικές και μη Γνωσιακές Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις (π.χ. προσεγγίσεις με βάση τις αξίες και τις δυνατότητες) κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών συναντήσεων. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 5 από τα 6 διήμερα εκπαίδευσης, να παρουσιάσουν και να παραδώσουν σε γραπτή μορφή μια μελέτη περίπτωσης με έναν πελάτη στην τελευταία συνάντηση του προγράμματος και να πληρούν τις προδιαγραφές επαγγελματικής ανάπτυξης τις οποίες συμπληρώνουν σε σχετικό ημερολόγιο που τους δίδεται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Περισσότερες πληροφορίες για τη μελέτη περίπτωσης θα αναφερθούν παρακάτω. Επίσης, προετοιμάζεται Πρόγραμμα Προχωρημένης Εκπαίδευσης στο Λογικοθυμικό Συμπεριφορικό Coaching (Advanced Training in Rational-Emotive Behavior Coaching) το οποίο αναμένεται να υλοποιηθεί το 2016.

 

Προϋποθέσεις ολοκλήρωσης του προγράμματος

Με την ολοκλήρωση του Βασικού Προγράμματος Εκπαίδευσης στο Λογικοθυμικό Συμπεριφορικό Coaching, οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκτήσει σύνολο 305 μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης στο Γνωσιακό Συμπεριφορικό Coaching (130 μονάδες) καθώς και μονάδες Προσωπικής Επαγγελματικής Ανάπτυξης (175 μονάδες) συμπεριλαμβανομένων των υποστηρικτικών μαθημάτων που θα προσφέρονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Το παρόν πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τα Επαγγελματικά κριτήρια της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τους Coaches (ICF), του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Mentoring και το Coaching (EMCC) και βασίζεται πλήρως στα επαγγελματικά κριτήρια του Διεθνούς Οργανισμού για το Γνωσιακό Συμπεριφορικό Coaching (IACBC). Το Ελληνικό Ινστιτούτο για την R.E.C.B.T. διατηρεί την πλήρη ευθύνη και τα πλήρη πνευματικά δικαιώματα αυτού του προγράμματος.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Βασικού Προγράμματος στο Λογικοθυμικό Συμπεριφορικό Coaching, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 130 μονάδες (ώρες επαγγελματικής κατάρτισης) Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στο Γνωσιακό Συμπεριφορικό Coaching σύμφωνα με τα επαγγελματικά κριτήρια του IACBC. Οι 130 μονάδες συμπληρώνονται από το σύνολο των ωρών εκπαίδευσης (106 ώρες κατάρτισης), το project μελέτης περίπτωσης (15 μονάδες κατάρτισης), τη μελέτη βιβλιογραφίας που ανατίθεται (τουλάχιστον 26 μονάδες κατάρτισης) ενώ κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα παρέχονται πέντε προαιρετικά 2-ωρα υποστηρικτικά μαθήματα (έως δύο μαθήματα ανά μήνα).

Αναφορικά με την μελέτη περίπτωσης, κάθε εκπαιδευόμενος θα πραγματοποιήσει και θα ηχογραφήσει μία πλήρη συνάντηση REBC με ένα άτομο εκτός του εκπαιδευτικού πλαισίου σύμφωνα με τη διαδοχή αξιολόγησης κατά REBC η οποία θα διδαχτεί κατά τις πρώτες εκπαιδευτικές συναντήσεις. Κάθε εκπαιδευόμενος θα παραδώσει την συνάντηση coaching απομαγνητοφωνημένη και συνοδευόμενη με γραπτά σχόλια και αναστοχασμούς με βάση τη συμπλήρωση μίας πλήρους και λεπτομερούς φόρμας κατά REBC.

Οι εκπαιδευόμενοι επίσης είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσουν 175 μονάδες κατάρτισης Προσωπικής Επαγγελματικής Ανάπτυξης οι οποίες συμπεριλαμβάνουν επιλογές όπως προσωπικό coaching, υποστηρικτικά μαθήματα (π.χ. παρακολούθηση των προαιρετικών υποστηρικτικών μαθημάτων δύο φορές το μήνα), δραστηριότητες μάθησης/αναστοχασμού, συμπλήρωση προσωπικών φορμών κατά REBC, ασκήσεις προσωπικής ανάπτυξης στις ορθολογικές πεποιθήσεις, επίδειξη ασκήσεων κατά REBC, συμμετοχή σε συνέδρια/(διαδκτυακά) σεμινάρια/εργαστήρια, ανάγνωση βιβλίων/άρθρων, χρήση σχετικών (ψηφιακών) υλικών κ.λπ.. Όλες οι ασκήσεις και οι δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης θα παρουσιαστούν με λεπτομέρεια κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Και οι 305 μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης θα παρουσιαστούν από τους εκπαιδευόμενους μέσω μίας φόρμας καταγραφής (log form) σε έντυπη μορφή στο τέλος της εκπαίδευσης. Η φόρμα καταγραφής θα δοθεί στους εκπαιδευόμενους στην αρχή της εκπαίδευσης.

___________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Συγκεκριμένες Πληροφορίες για τη Βασική Εκπαίδευση στο Λογικοθυμικό Συμπεριφορικό Coaching (REBC)

 

Πρακτική Εμπειρία

Ευκαιρίες πρακτικής εξάσκησης θα παρέχονται κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης μέσω Ασκήσεων Coaching σε Αληθινά Ζητήματα (Real Issues Coaching Exercises - RICE). Το RICE είναι μία διαδικασία εκπαίδευσης στο coaching όπου πραγματικά ζητήματα coaching γίνονται στόχος διαπραγμάτευσης και διαχείρισης στο πλαίσιο συνεδρίας προσομοίωσης και επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους να μάθουν το πώς να εφαρμόζουν ένα ευρύ σύνολο γνωσιακών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών τεχνικών ενώ οι εκπαιδευτές παρέχουν εποικοδομητική ανατροφοδότηση με ποικίλα μέσα εφαρμογής του coaching (π.χ. μέσω DVD, βιωματικές ασκήσεις και άλλες επιδείξεις δεξιοτήτων).

 

Προϋποθέσεις παρακολούθησης

Ο υποψήφιος του «Προγράμματος Βασικής Εκπαίδευσης στο Γνωσιακό Συμπεριφορική Coaching: Μία Λογικοθυμική Συμπεριφορική Προσέγγιση» είναι ο επαγγελματίας που ενδιαφέρεται να μάθει το πως μπορεί να εργάζεται με το Γνωσιακό Συμπεριφορικό μοντέλο για να υποστηρίξει και να εμπνεύσει άτομα προς την επιδίωξη προσωπικών και επαγγελματικών στόχων.

Υποψήφιοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι coaches, managers (ανθρώπινο δυναμικό) και διοικητικά στελέχη, εκπαιδευτικοί, σύμβουλοι (ψυχική υγεία), ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές, ψυχίατροι, κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές (ψυχικής υγείας), γιατροί (και φοιτητές των παραπάνω ειδικοτήτων).

 

Διάρκεια/Κόστος

Η διάρκεια του Προγράμματος εκτείνεται στις 305 ώρες εκπαίδευσης. Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης ξεκινά κάθε Σεπτέμβριο και ολοκληρώνεται κάθε Φεβρουάριο του επόμενου έτους. Οι εκπαιδευτικές συναντήσεις διεξάγονται μία φορά τον μήνα (ένα σαββατοκύριακο ανά μήνα) από τις 10:00 μέχρι τις 17:00 κάθε μέρα. Το συνολικό κόστος του προγράμματος είναι 2000 (200 € προκαταβολή και 3 πληρωμές των 600 € σε μετρητά ή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας). Σε περίπτωση πλήρους αποπληρωμής των διδάκτρων μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, θα έχετε έκπτωση 10% στο σύνολο του ποσού της εκπαίδευσης (σε αυτή την περίπτωση το ποσό θα είναι 1800 €). Εναλλακτικά προσφέρεται έκπτωση 20% ανά άτομο αν υπάρξουν ομαδικές εγγραφές (2 άτομα ή περισσότερα) μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου (το ποσό διαμορφώνεται στα 1600 € σε αυτή την περίπτωση). Σημειώνεται ότι το κόστος των υποστηρικτικών μαθημάτων που προσφέρονται σε προαιρετική βάση δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Το επιπρόσθετο κόστος είναι 20 € ανά υποστηρικτικό μάθημα.

 

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Η επιτυχής ολοκλήρωσης του Βασικού Προγράμματος Εκπαίδευσης ορίζεται ως, α) η πλήρης παρακολούθηση όλων των διήμερων εκπαιδευτικών συναντήσεων (επιτρέπεται μία [1] απουσία, σε μία διήμερη συνάντηση, με παράλληλη επιπρόσθετη εργασία για την εξασφάλιση αξιοποίησης του εκλιπόντος σχετικού υλικού) και, β) η επιτυχής ολοκλήρωση όλων των υποχρεωτικών εργασιών (δηλ. παράδοση της μελέτης περίπτωσης και της προσωπικής φόρμας καταγραφής [log] η οποία θα συμπεριλαμβάνει τεκμηρίωση της υποχρεωτικής βιβλιογραφικής επιθεώρησης και των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης όπως αυτές αναφέρονται πιο πάνω, όλα σε γραπτή μορφή). Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του Προγράμματος Εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι λαμβάνουν Βεβαίωση Βασικής Εκπαίδευσης στο Λογικοθυμικό Συμπεριφορικό Coaching. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Βασικής Εκπαίδευσης στο REBC, οι εκπαιδευόμενοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση για συμμετοχή στo Πρόγραμμα Προχωρημένης Εκπαίδευσης στο Λογικοθυμικό Συμπεριφορικό Coaching (Advanced Rational-Emotive Behavioural Coaching Program) το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τον Φεβρουάριο έως το Ιούνιο του 2016. Περισσότερες πληροφορίες για το τελευταίο πρόγραμμα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας www.recbt.gr

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Βασικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο Λογικοθυμικό Συμπεριφορικό Coaching (2016-2017)

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ! ΜΕΙΝΕΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΟΙ!

 

Σεπτέμβριος:

• Επαγγελματική Συμπεριφορά/Δεοντολογία. Coaching έναντι Θεραπείας. Το REBC ως μία διαδικασία δια βίου ανάπτυξης για αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων και επίτευξη στόχων

• Πώς να διεξάγετε συνέντευξη και να κάνετε παρεμβάσεις ως coach. Θέτοντας Στόχους και Κανόνες – Ευθύνες/Υποχρεώσεις. Αντιμετωπίζονταw εμπόδια στο CBC. Παρεμβάσεις REBC/CBC: Βασικές Στρατηγικές Coaching. Ανάθεση ερευνητικών εργασιών. Ασκήσεις Coaching σε Πραγματικά Ζητήματα (Real Issues Coaching Exercises, RICE) & Εποπτεία

 

Οκτώβριος:

• Συμμαχία coach πελάτη κατά τη διάρκεια του coaching. RICE & Εποπτεία

• Λογικοθυμική Συμπεριφορική Προσέγγιση: Η Λογικοθυμική Συμπεριφορική Θεωρία REBT ως καμβάς στο coaching. Αντιμετώπιση προβληματικών συναισθημάτων σε διαφορετικά πλαίσια. RICE & Εποπτεία

 

Νοέμβριος:

• Ξεκινώντας τη διαδικασία του REBC. RICE & Εποπτεία.

• Εννοιολογική Διαμόρφωση Συναισθηματικών Προβλημάτων κατά REBC. Αντιμετωπίζοντας συναισθηματικά προβλήματα στο coaching. RICE & Εποπτεία.

 


Δεκέμβριος:

• Ξεπεράστε το Θυμό. RICE & Εποπτεία

• Ξεπεράστε την Ενοχή. RICE & Εποπτεία

 

Ιανουάριος:

• Ξεπεράστε την τελειοθηρία. RICE & Εποπτεία

• Ξεπεράστε την αναβλητικότητα. RICE & Εποπτεία. Παράδοση μελέτης περίπτωσης και των υπόλοιπων εργασιών (εφόσον έχουν ανατεθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης)

 

Φεβρουάριος:

• Αυτoπειθαρχία: Πώς να την αποκτήσετε και πώς να τη διατηρήσετε. RICE & Εποπτεία

• Άνευ όρων αποδοχή εαυτού και συμπόνια προς τον εαυτό. Αναθεώρηση της εκπαίδευσης. Παρουσίαση μελετών περίπτωσης και φορμών καταγραφής (logs)

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος θα χορηγηθεί Πιστοποιητικό Βασικής Εκπαίδευσης στο Rational-Emotive Behavior Coaching

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Dryden, W. (2011). Understanding psychological health: The REBT perspective. Hove: Routledge.

Dryden, W. (2011a). Dealing with clients’ emotional problems in Life Coaching: A Rational-Emotive and Cognitive Behaviour Therapy (RECBT) approach. Hove: Routledge.

Dryden, W. (2011b). First steps in using REBT in Life Coaching. New York, NY: Albert Ellis Institute.

Neenan, M. & Dryden, W. (2002, 2014). Life Coaching: A Cognitive-Behavioural approach (1st & 2nd Eds.). Hove: Routledge.

Neenan, M. & Palmer, S. (Eds.) (2012). Cognitive Behavioural Coaching in practice: An evidence-based approach. Hove: Routledge.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα ανατίθενται επιπρόσθετη βιβλιογραφία και εργασίες ανάλογα με το θέμα της κάθε συνάντησης.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

WINDY DRYDEN

Ο Δρ. Windy Dryden είναι Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχοθεραπείας του Πανεπιστημίου Goldsmith’s στο Λονδίνο και Τακτικό Μέλος της British Psychological Society και του British Association for Counseling and Psychotherapy. Υπήρξε ένας από τους πρώτους Βρετανούς που εκπαιδεύτηκαν στη Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία και έχει εκπαιδευτεί από τους Δρ. Albert Ellis, Δρ. Aaron T. Beck και Δρ. Arnold Lazarus. Εργάζεται στη Μεγάλη Βρετανία στο χώρο της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας από το 1975. Έχει επιδείξει πολύπλευρη δράση στην καριέρα του μέσω σημαντικών επιτευγμάτων ως κλινικός, εκπαιδευτής, ακαδημαϊκός και συγγραφέας/επιμελητής. Έχει γράψει και επιμεληθεί περισσότερα από 200 βιβλία συμπεριλαμβανομένης της 2ης έκδοσης του βιβλίου "Counseling in a Nut-Shell" (Sage, 2011) και "Rational Emotive Behavior Therapy: Dinstinctive Features" (Routledge, 2009). Επίσης, έχει επιμεληθεί 20 σειρές βιβλίων στο πεδίο της συμβουλευτικής και της ψυχοθεραπείας, συμπεριλαμβανομένων τις σειρές “Distinctive Features in CBT” (Routledge) και “Counseling in a Nutshell” (Sage). Έως πρόσφατα υπήρξε ο συντάκτης του περιοδικού Journal of Rational-Emotive and Cognitive Therapy. Ο Δρ. Dryden είναι ο συγγραφέας των πρώτων βιβλίων Λογικοθυμικού Συμπεριφορικού Coaching (Rational - Emotive Behavioral Coaching). Ως εκπαιδευτής έχει εκπαιδεύσει θεραπευτές σε πολλές χώρες όπως Μεγάλη Βρετανία, ΗΠΑ, Νότια Αφρική, Τουρκία και Ισραήλ. Ως ακαδημαϊκός έχει εργαστεί στο Πανεπιστήμιο του Aston στο Brimingham (1975 – 1984) και στο Goldsmith’s, Πανεπιστήμιου του Λονδίνου (1995 έως σήμερα). Έχει επίσης υπηρετήσει ως προσκεκλημένος καθηγητής (visiting professor) στο Πανεπιστήμιο του Birmingham, Δυτικό Λονδίνο, Πανεπιστήμιο Westminster Πανεπιστήμιο London Metropolitan. Το 2005, το Πανεπιστήμιο Babes-Bolyai στη Ρουμανία του απονέμει τιμητικό Διδακτορικό DSc στην Ψυχολογία. Τα κύρια ενδιαφέροντα του αφορούν την Λογικοθυμική και Συμπεριφορική Θεραπεία και Γνωσιακή - Συμπεριφορική Θεραπεία, τη σύνδεση μεταξύ συμβουλευτικής και coaching και τη συγγραφή σύντομων και προσβάσιμων βιβλίων αυτοβοήθειας για το ευρύτερο κοινό.

 


ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗ

Η Δρ. Χρυσούλα Κωστογιάννη σπούδασε Ψυχολογία στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου πήρε πτυχίο Ψυχολογίας (Bachelor of Science, 1986) από το Πανεπιστήμιο Baylor του Τέξας, το μεταπτυχιακό της Δίπλωμα Ψυχολογίας (Μaster of Αrts, 1991) και εκπόνησε την διδακτορική της διατριβή (Doctorate of Philosophy, 1994) στο Πανεπιστήμιο Hofstra της Νέας Υόρκης στην Κλινική και Σχολική Ψυχολογία. Ολοκλήρωσε την μετα-διδακροτική κλινική της εκπαίδευση στο Ινστιτούτο Albert Ellis της Νέας Υόρκης, όπου και εκπόνησε την μεταδιδακτορική της διατριβή (Post-Doctorate) στη Λογικοθυμική και Γνωσιακή-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (Rational Emotive Behaviour Therapy) το 2000. Στο Ινστιτούτο Albert Ellis εργάστηκε υπό την εποπτεία σημαντικών REBT εποπτών, συμπεριλαμβανομένων των Δρ. Ray DiGiuseppe, Δρ. Janet Wolfe και τον διακεκριμένο Δρ. Albert Ellis.

Έχει υπηρετήσει ως Καθηγήτρια Ψυχολογίας και Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του Τμήματος στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree College) για 17 χρόνια και ως Διευθύντρια και Επικεφαλής προγραμμάτων Ψυχολογίας στο Ελληνοαμερικανικό Πανεπιστήμιο/Κολλέγιο για 3 χρόνια. Έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες προπτυχιακούς και μεταπτυχιακού φοιτητές και έχει συμβάλλει στην προώθηση της Ψυχολογίας τόσο εντός του πανεπιστημιακού πλαισίου όσο και στην ευρύτερη ελληνική κοινότητα. Έχει διδάξει μαθήματα εφαρμοσμένης ψυχολογίας, όπως Ψυχοπαθολογία Παιδιών και Εφήβων, Ψυχοπαθολογία Ενηλίκων, Συμβουλευτική Ψυχολογία και Μέθοδοι Ψυχοθεραπείας, Ψυχομετρία, Αξιολόγηση Προσωπικότητας και Ικανοτήτων, Θεωρίες Προσωπικότητας, Ανθρώπινη Διαφορετικότητα, Διαχείριση του Στρες.

Από το 2003, διευθύνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Λογικοθυμικής και Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας όπου εκπαιδεύει και εποπτεύει επαγγελματίες της ψυχικής υγείας ως μέρος της Εκπαίδευσης στη Λογικοθυμική και Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία στην Αθήνα (www.recbt.gr).

Από το 2014 η Δρ. Κωστογιάννη έχει ενσωματώσει το Coaching στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και τις υπηρεσίες που προσφέρει στο Ελληνικό Ινστιτούτο με έμφαση στο Γνωσιακό-Συμπεριφορικό Coaching υπό την διεύθυνση και εποπτεία του Δρ. Windy Dryden. Διαθέτει εικοσαετή εμπειρία παροχής ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε προσωπικά, διαπροσωπικά και επαγγελματικά θέματα. Παράλληλα, παρέχει συμβουλευτική και συνεργάζεται με νοσοκομεία, σχολεία και οργανισμούς. Τέλος, πραγματοποιεί τακτικές επιστημονικές και ερευνητικές παρουσιάσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΤΣΙΚΗΣ

Ο Δημήτρης Κατσίκης εργάζεται ως ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Ψυχολογίας από τον Τομέα Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας (Ph.D.) του Τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ελλάδα. Η διδακτορική του διατριβή αφορούσε τον έλεγχο και την εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης συμβουλευτικής ψυχολογίας σύμφωνα με την Κοινωνικογνωστική Θεωρία Σταδιοδρομίας (Lent, Brown, & Hackett, 1994) σε εφήβους μέσης εφηβικής ηλικίας που αξιολογήθηκαν ότι βρίσκονταν σε κίνδυνο για αποτυχία ατομικών και επαγγελματικών επιλογών. Ο Δρ. Κατσίκης είναι πιστοποιημένος στη Λογικοθυμική και Γνωστική-Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (Rational Emotive & Cognitive Behavior Therapy, RECBT) από το Ελληνικό Ινστιτούτο για την RECBT στην Αθήνα (επίσημα αναγνωρισμένο κέντρο RECBT από το Ινστιτούτο Albert Ellis της Νέας Υόρκης). Επίσης, είναι ειδικευμένος στη Λειτουργική Ανάλυση Συμπεριφοράς (Functional Behavior Analysis, F.B.A.) από το Πρότυπο Επιστημονικό Κέντρο Θεραπείας και Ανάλυσης Συμπεριφοράς «ΜΟΝΟΡΟΔΙ» στην Αθήνα και στη Συμβουλευτική Διαδικασία (Counselling Process) από την Εταιρεία για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και την Ψυχική Υγεία στη Θεσσαλονίκη.

Επί του παρόντος εργάζεται ως ψυχοθεραπευτής και Συντονιστής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Έρευνας και Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Ινστιτούτο για την RECBT όπου, α) συντονίζει ένα προγραμματικό πλαίσιο βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας για την ανάδειξη της πρακτικής σημασίας της θεωρητικής κατασκευής των πεποιθήσεων (ορθολογικών και μη ορθολογικών) στο ανθρώπινο δυναμικό (συναισθήματα, συμπεριφορές, νοητικές καταστάσεις, δείκτες φυσιολογίας, ευημερία), β) εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας στη Λογικοθυμική και Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία και Εκπαίδευση, και γ) εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας στο Λογικοθυμικό Συμπεριφορικό Coaching σε συνεργασία με τους Windy Dryden και Χρυσούλα Κωστογιάννη. Έχει συνεργαστεί ως διδάσκων με το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με το Μεσογειακό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης και με το Ελληνοαμερικάνικο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα διδάσκοντας μαθήματα σχετικά με την αξιολόγηση παιδιών/εφήβων, την αναπτυξιακή και εξελικτική ψυχολογία, την ψυχολογία δυσκολιών μάθησης, την ψυχοπαθολογία και διάγνωση ενηλίκων/παιδιών/εφήβων και την ηθική/δεοντολογία στην ψυχολογία.

Επιπλέον, διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και είναι εισηγητής και συγγραφέας ερευνητικών προγραμμάτων σε συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά. Επίσης, είναι κριτής στα επιστημονικά περιοδικά Journal of Rational-Emotive and Cognitive Behavior Therapy και Journal of Evidence-Based Psychotherapies. Τον Ιούνιο του 2014, η εργασία του με τη συνεργάτιδά του Δρ. Χρυσούλα Κωστογιάννη ως προς το ρόλο των αποφθεγμάτων Ελληνικής Φιλοσοφίας στην ευημερία του ατόμου στο πλαίσιο του Λογικοθυμικού Συμπεριφορικού Coaching έλαβε το πρώτο βραβείο μεταξύ 15 χωρών κατά τη διεξαγωγή του Πρώτου Διεθνούς Συνεδρίου στο Γνωσιακό Συμπεριφορικό Coaching στην Cluj-Napoca της Ρουμανίας.

 

Σεμινάρια για επιστήμονες